Ειδήσεις

Αρχιεπίσκοπος Ειρηναίος: Τα μεγάλα δώρα της Αναστάσεως

«Μηδείς φοβείσθω θάνατον, ηλευθέρωσε γαρ ημάς ο του Σωτήρος θάνατος...»

(Εκ του Κατηχητηρίου Λόγου του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου)

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Η σημερινή μεγάλη Εορτή της Αναστάσεως του Χριστού, η Λαμπρή, είναι η Εορτή του φωτός. Η Εορτή της Αναστάσεως του Χριστού μας, ο Οποίος είναι το "φως του κόσμου", η ζωή και η αλήθεια.

Σήμερα, με την Ανάσταση του Χριστού, φωτίζεται η ζωή μας και λαμπρύνεται. Προσφέρονται σε όλους τους ανθρώπους, όλους εμάς, πολλά και μεγάλα δώρα.

Ένα από όλα αυτά τα μεγάλα δώρα της Αναστάσεως είναι και το μέγα δώρο της αφοβίας του θανάτου, το να μην φοβούμαστε το θάνατον, η απελευθέρωσή μας από το θάνατο, με τη Σταύρωση και το θάνατο του Κυρίου, του Αναστημένου Χριστού μας.

Αυτή τη μεγάλη αλήθεια τονίζει, επισημαίνει και ο μεγάλος και οικουμενικός Διδάσκαλος και Πατέρας της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος μας καλεί σήμερα να μη φοβούμαστε το θάνατο, γιατί έχει ελευθερώσει όλους μας ο Αναστημένος Χριστός, με το δικό Του θάνατο και την Ανάστασή του.

Αγαπητοί αδελφοί,

Στη δύσκολη ζωή την οποία ζούμε σήμερα, στην εποχή μας, μεταξύ των πολλών κακών, μας απειλεί και μας περικυκλώνει ο θάνατος, ο φυσικός θάνατος και όχι μόνον. Πολλοί άνθρωποι σήμερα πιστεύουν, δυστυχώς, ότι ο θάνατος είναι το τέλος, το σβήσιμο της ζωής μας και δεν υπάρχει μέλλον για τον άνθρωπο.

Τα αεροπορικά ατυχήματα των τελευταίων ημερών, τα συχνά αυτοκινητιστικά ατυχήματα της ασφάλτου, η επάρατη ασθένεια του καρκίνου, αλλά και άλλων πολλών ασθενειών, καθώς και οι αυξανόμενες, δυστυχώς, αυτοκτονίες των καιρών μας, όλα αυτά τα μεγάλα σύγχρονα προβλήματα, προκαλούν φόβο και οδύνη στο σημερινό κόσμο και τον σημερινόν άνθρωπο.

Ο φόβος του σημερινού ανθρώπου είναι και η απειλή του θανάτου, με όλα τα αίτια τα οποία αναφέρομε και τα οποία ζούμε στο πρόσωπό μας, είτε στα πρόσωπα των δικών μας ανθρώπων, των συγγενών, των φίλων, των γνωστών μας και των αγνώστων. Όλα αυτά δημιουργούν ένα κλίμα φόβου, οδύνης, ταραχής και αγωνίας. Ζούμε σε κατάσταση πανικού από όλες αυτές τις καταστάσεις και τις απειλές του θανάτου, στις ημέρες μας.

Είμαστε σήμερα έντονα προβληματισμένοι και τρομαγμένοι από όλα αυτά. Ψάχνομε, αναζητούμε λύσεις και διεξόδους, αλλά δε βρίσκομε κάτω από τις σημερινές δύσκολες συνθήκες της ζωής μας.

Μέσα σε αυτή τη θλιβερή κατάσταση των καιρών μας, πολλές φορές πολλοί αδελφοί μας νομίζομε ότι η λύση είναι να μη σκεπτώμαστε το θάνατο, να μην ασχολούμαστε μ' αυτόν, να αδιαφορούμε, να καλοπερνούμε.

Όταν όμως το μεγάλο αυτό κακό έρχεται και βρίσκεται απειλητικά μπροστά μας, γύρω μας, τι μπορούμε να κάνωμε; Πώς να το παλέψωμε, πώς να το αντιμετωπίσωμε στη ζωή μας, με τα τόσα σημερινά προβλήματά της και ιδιαιτέρως τον θάνατο;

Αγαπητοί αδελφοί,

Την λύση στο μεγάλο αυτό πρόβλημα του θανάτου, όπως το αντιμετωπίζομε σήμερα, κατά την Εκκλησία μας και κατά τον μεγάλο Οικουμενικό μας Πατέρα και Διδάσκαλο, τον Ιερό Χρυσόστομο, δίδει η σημερινή Λαμπρή Εορτή της Αναστάσεως του Αναστημένου Χριστού μας.

Εκείνος εσταυρώθηκε, εθανατώθηκε και ενταφιάσθηκε από τους ανθρώπους.

Εκείνος όμως, με το δικό Του αυτόν θάνατο, μας ελευθέρωσε από τον θάνατον.

Ενίκησε και εκατάργησε τον θάνατο με τη Θεότητά του. Εκείνος είναι "ο τον θάνατον καταπατήσας και ζωήν τω κοσμώ δωρησάμενος". Εκείνος, με την Ανάστασή Του, όχι μόνον καταργεί τον θάνατο, αλλά προσφέρει την ζωή την αληθινή, την ζωή την αιώνια, σε όλους τους ανθρώπους, σε όλους εμάς.

Ο Χρυσοστομικός λόγος αναφέρει ξεκάθαρα: "Ο Άδης επικράνθη συναντήσας σοι κάτω... επικράνθη και γαρ ενεκρώθη... Πού σου θάνατε το κέντρον; Ανέστη Χριστός και συ καταβέβλησαι... Ανέστη Χριστός και νεκρός ουδείς επί μνήματος... Χριστός γαρ εγερθείς εκ νεκρών απαρχή των κεκοιμημένων εγένετο".

Αυτό είναι το μέγα, το αιώνιο δώρο, η χαρά, η νίκη της Αναστάσεως, την οποία γιορτάζομε σήμερα. Ο Χριστός ενέκρωσε, ενίκησε το θάνατο. Εκείνος είναι ο νικητής του θανάτου και ο χορηγός, ο δωρητής της ζωής σε όλους μας. Με την Ανάστασή Του, ο θάνατος δεν είναι πια η φθορά του ανθρώπου, αλλά το πέρασμά του από τον κόσμον αυτόν και την ζωήν αυτήν εις την ζωή την αιώνια, έναν άλλο κόσμο, ωραίο, αιώνιο, το δικό μας πολύτιμο μέλλον.

Ο θάνατος του ανθρώπου, με την Ανάσταση του Χριστού μας, είναι Πάσχα, πέρασμα εις την αληθινή αιώνια ζωή.

Ο θάνατος είναι η είσοδος του ανθρώπου, η είσοδός μας και "πάλιν εις τον Παράδεισον", εις την ζωή την ατελεύτητη, την ατελείωτη, χωρίς τέλος.

Αυτό είναι το μέγα μήνυμα και το δώρο της Αναστάσεως του Χριστού μας. Με Εκείνον, με το Χριστό, νικούμε, όπως Εκείνος τον θάνατο και βρισκόμαστε εις την αιώνια ζωή, όπως οι Άγιοί μας και μάλιστα εκείνοι οι οποίοι τον τελευταίο καιρό έχουν καταταγεί στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας μας, οι Όσιοι Πορφύριος και Παΐσιος και όχι μόνον.

Αγαπητοί αδελφοί,

Με αυτά τα δεδομένα, με την Ανάσταση του Χριστού, τη νίκη και την κατάργηση του θανάτου, η ζωή μας αλλάζει με τρόπον άμεσο. Η ζωή μας γίνεται μόνον φως, χαρά, γέλιο, δύναμη, αισιοδοξία, τόλμη, λαμπρότητα.

Με αυτό το μέγα δώρο της καταργήσεως του θανάτου και της φθοράς δεν έχομε λόγο να είμαστε θλιμμένοι, καταθλιμμένοι, απαισιόδοξοι, απελπισμένοι, αδύναμοι, φοβισμένοι, τρομοκρατημένοι για οτιδήποτε.

Έχει ανατείλει για όλους μας, όλο τον κόσμο, η νέα φωτισμένη λαμπρή ζωή. Μπορούμε να είμαστε μόνον χαρούμενοι, δυνατοί, να ξεπερνούμε όλα τα δεινά και τα βάσανα της εποχής μας και ιδιαιτέρως τον θάνατον.

Καλούμαστε αυτή την ημέρα και ώρα, να συνειδητοποιήσωμε και να ζούμε πάντοτε στη ζωή μας αυτό το μέγα γεγονός, της καταργήσεως του θανάτου, της προσφοράς σε όλους μας της νέας, της ατελεύτητης ζωής, την οποία σήμερα μπορούμε, είναι στο χέρι μας, να λάβωμε από τον Αναστημένο Χριστό μας. Από σήμερα, από τώρα, να πάρωμε και να βαδίζωμε μόνον αυτόν τον δρόμο της αναστάσιμης ζωής μας.

Καλούμεν όλους, τα παιδιά μας, τους νέους μας, τους μεγάλους, τους ηλικιωμένους, κάθε άνθρωπο, να ακολουθήσωμε αυτόν τον αναστάσιμο δρόμο, να φύγωμε, να απαλλαγούμε από τη σημερινή κατήφεια και τη μιζέρια, το φόβο του θανάτου. Να ζούμε, να χαιρώμαστε τη ζωή μας, την αναστάσιμη, την αιώνια. Αυτός είναι ο δρόμος μας. Αυτή είναι η ζωή μας σήμερα και αυτήν παρακαλούμε να δεχθούμε και να αρχίσωμεν να ζούμε από την σημερινήν ένδοξη και μεγάλη Εορτή της λαμπροφόρου Αναστάσεως.

Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη ο Κύριος!

Χρόνια πολλά και ευλογημένα!

Με πατρικές ευχές και πολλήν εν Κυρίω αγάπην,

† ο Κρήτης Ειρηναίος.

Σχόλια