Ειδήσεις

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου την Τετάρτη

Την ερχόμενη Τετάρτη 15 Απριλίου στις 17.55 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, στην αίθουσα «Ελευθέριος Βενιζέλος» του Δημαρχείου.

 Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

 1. Επαναλειτουργία του Κοιμητηρίου Αγίου Κωνσταντίνου που αφορά μόνο τους οικογενειακούς τάφους.
 2. Έγκριση εκτέλεσης του έργου "Ελαιοχρωματισμοί 4ου & 50ου Δημοτικών Σχολείων στην περιοχή "ΤΑΛΩΣ" του Δήμου Ηρακλείου.  
 3. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για το έργο "Ανακατασκευή οδικού δικτύου ευρύτερης περιοχής που περιλαμβάνεται από τους δρόμους Χριστομιχάλη Ξυλούρη, Εθνική οδό, Γιόφυρο κ.λ.π."  
 4. Εξέταση της υπ' αρ. πρωτ. 36.554/24-03-2015 ένστασης του αναδόχου της εργασίας "Ανακατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου Ηροδότου Δ.Ε. Νέας Αλικαρνασσού" κατά των υπ' αρ. πρωτ. 26.675/5-3-2015 και 19.933/11-3-2015 εγγράφων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
 5. Χορήγηση άδειας εκσκαφής στην εταιρεία ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. για την κατασκευή υδραγωγείου στα πλαίσια του έργου " Ύδρευση  Ηρακλείου - Αγίου Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη - Εργασίες εκτροπής/μεταφοράς υδάτων και κατασκευής αγωγών και διυλιστηρίων".
 6. Παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης στα πλαίσια του έργου "Διαμόρφωση τμημάτων των οδών Μπαντουβά και Ιερωνυμάκη.
 7. Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης υλικών της "Προμήθειας σκυροδεμάτων" στο πλαίσιο του έργου "Συντήρηση δημοτικών κτιρίων" του τμήματος "Συντήρησης δημοτικών και σχολικών κτιρίων".
 8. Παράταση της χρονικής διάρκειας της Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ηρακλείου και Δήμου Μινώα Πεδιάδας για την στήριξη του Πολεοδομικού γραφείου Καστελλίου .
 9. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου "Αρδευτικό έργο Δήμου Τεμένους" Δημοτικής Ενότητας Τεμένους.
 10. Έγκριση τροποποίησης του συναφθέντος Μνημονίου Συνεργασίας Δήμου Ηρακλείου με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου για το υποέργο 3 "Διενέργεια Αρχαιολογικών Ερευνών και Εργασιών" στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου "Ανάπλαση των βασικών οδών πρόσβασης και του περιβάλλοντα χώρου του πολιτιστικού - συνεδριακού κέντρου Ηρακλείου" - ΦΑΣΗ Α" ως προς την παράταση ισχύος του.  
 11. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ηρακλείου στην ερευνητική πρόταση "CAPaCITY a :  Collaborative Awareness Platform for safety in the CITY"   στα πλαίσια της πρόσκλησης ICT-10-2015 του προγράμματος HORIZON2020.
 12. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους Επιτροπής Παραλαβής ΕΚΠΟΤΑ, Π.Δ. 28/80 κ.λ.π.
 13. Ορισμός ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Ηρακλείου για το οικονομικό έτος 2014.  
 14. Θετική ή  αρνητική έγκριση απομάκρυνσης επικίνδυνων δέντρων και αντικατάσταση τους με νέες φυτεύσεις.
 15. Έγκριση του αρ. πρωτ. 42.557/7-4-2015 Πρακτικού Συνεδρίασης της Επιτροπής Δημοπρασίας  Εκποίησης Κινητών Πραγμάτων .
 16. Λήψη απόφασης εξωδικαστικού  συμβιβασμού αποζημίωσης για ρυμοτομούμενο τμήμα (450,31 μ2) στο Κ.Χ. 1241, περιοχή Θέρισσος - Δειλινά - Κορώνι - Μασταμπάς (απόφαση 206/2015 Οικονομικής Επιτροπής).
 17. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015 (απόφαση 234/2015 Οικονομικής Επιτροπής).
 18. Αναμόρφωση προϋπολογισμού  - τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και έγκριση δημοπράτησης του έργου "Δίκτυα διανομής δεξαμενής Δ3 αρδευτικού έργου Δημοτικής Ενότητας Τεμένους Δήμου Ηρακλείου  (απόφαση 251/2015 Οικονομικής Επιτροπής).
 19. Αναμόρφωση προϋπολογισμού  έτους 2015 για την εκτέλεση νέου έργου του Τμήματος Συντήρησης Κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 254/2015 Οικονομικής Επιτροπής).
 20. Αναμόρφωση προϋπολογισμού  (απόφαση 255/2015 Οικονομικής Επιτροπής).
 21. Αναμόρφωση προϋπολογισμού  (απόφαση 256/2015 Οικονομικής Επιτροπής).
 22. Λήψη απόφασης για την παράταση των εκταμιεύσεων από τη δανειακή σύμβαση που έχει συναφθεί ανάμεσα στο Δήμο Ηρακλείου και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα επενδύσεων μέχρι τις 30.6.2016   (απόφαση 253/2015 Οικονομικής Επιτροπής).
 23. Έγκριση εργασίας για την εισαγωγή στοιχείων σε ψηφιακή  μορφή στο πρόγραμμα HORIZON  & άλλων αρχείων της Β.Δ.Β."
 24. Έγκριση διενέργειας προμήθειας φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων.
 25. Έγκριση προμήθειας κτηνιατρικών φαρμάκων και κτηνιατρικού υλικού κυνοκομείου του Δήμου Ηρακλείου.
 26. Έγκριση προμήθειας εξοπλισμού δημοτικού κτηνιατρείου Δήμου Ηρακλείου.
 27. Έγκριση προμήθειας αναλώσιμου εξοπλισμού συνεργείου περισυλλογής αδέσποτων σκυλιών κυνοκομείου του Δήμου Ηρακλείου.
 28. Έγκριση μετάβασης Δημάρχου Ηρακλείου στην Αθήνα την τρίτη 21 Απριλίου 2015 και έγκριση διάθεσης πίστωσης.
 29. Έγκριση ανανέωσης ασφάλισης του πίνακα του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου.
 30. Επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως καταβληθέντων .
 31. Μελέτη κυκλοφοριακής ρύθμισης του έργου "Διαμόρφωση Τμημάτων των οδών Μπαντουβά και Ιερωνυμάκη".

Σχόλια