Ειδήσεις

Δικαίωση για άνεργη μητέρα από το Ειρηνοδικείου Ηρακλείου

Δικαίωση για άνεργη μητέρα, μονογονεϊκής οικογένειας, από το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου.

Ειδικότερα, η προσωρινή διαταγή (17-2-2015), που αποφάσισε το δικαστήριο του Ηρακλείου, έφερε αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, κατά της οφειλέτριας δύο τραπεζών, και σε μία ιδιώτη, διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας της, για χρονικό διάστημα τριών ετών, με την υποχρέωση καταβολής του ποσού 85 ευρώ, μηνιαίως συμμέτρως διανεμόμενο.

Η προσωρινή διαταγή, του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, για την Ηρακλειώτισα, με μονογονεϊκή οικογένεια, μητέρα δύο τέκνων, η οποία είναι χρεωμένη σε δύο τράπεζες, συνολικού ποσού χρέωσης 69.714,36 ευρώ, ήρθε να απαλύνει τον αγώνα της για επιβίωση της οικογένειας της.

Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η οποία ανέλαβε από την αρχή τη στήριξη, συμβουλευτική και καθοδήγηση ένταξης, την  καταναλώτρια μέλος της, στον 3869/2010, πρόκειται για δανειολήπτρια 61 ετών, πρώην μικρέμπορο (ψιλικά) και σήμερα άνεργη, με πολλαπλές οικονομικές υποχρεώσεις.

Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση το μηνιαίο εισόδημα που διαθέτει η οικογένεια είναι 362 ευρώ. Το εκτιμώμενο κόστος διαβίωσης της οικογένειας 380 ευρώ.

Τα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει είναι ένα διαμέρισμα  80,73 τ.μ, και μία επαγγελματική στέγη, ισόγειο 21,60 τ.μ.

Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου, σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του προδικαστικού συμβιβασμού, μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 (παρ. 1, 8, 2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι η δανειολήπτρια πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής της στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010 (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της, της χορήγησε προσωρινή διαταγή, με το παρακάτω περιεχόμενο.

1) Δέχεται, το αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής

2) Απαγορεύει στους πιστωτές για τρία έτη, δηλαδή μέχρι το έτος 2018, τη λήψη κάθε καταδιωκτικού μέτρου εναντίον της.

3) Απαγορεύει τη μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας της.

4) Την υποχρεώνει, σε μηνιαίες χρηματικές καταβολές, των 85 ευρώ, για τρία έτη, συμμέτρως διανεμόμενο προς τις πιστώτριες τράπεζες, αλλά και να συνεχίσει να καταβάλλει το ίδιο ποσό των 85 ευρώ, μηνιαίως μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης, κατ' εφαρμογή του άρθρου 9 παρ. 2 ν. 3869/10 προς απαλλαγή της κύριας της κατοικίας από την εκποίηση.

Συμπερασματικά, για την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η οποία με την συνδρομή της, βοήθησε το μέλος  της, στην ένταξη στο ν. 3869/2010, όπως τούτος τροποποιήθηκε, θεωρείται μία θετική απόφαση, για την πρώην μικρέμπορο, αφού το Ειρηνοδικείο διέταξε πλήρη διάσωση της ακίνητης περιουσίας της, μα προ πάντων του σπιτιού της.

Η ίδια είχε στην αίτησή της είχε προτείνει, τριετή ρύθμιση, πράγμα που το δικαστήριο το έλαβε υπόψη του στην κρίση του.

Για ενημέρωση, ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος, μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.: 28210/92.306, 28210/92.666 και 28420/20.140.  

Σχόλια