Ειδήσεις

Δ. Πεδιάδας: Έναρξη προγράμματος για ανέργους

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, για την πρόσληψη τους στον Δήμο για 49 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων πλήρους απασχόλησης, για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο-άνεργο, με απλό τρόπο, αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου, στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και ξεκινάει από τη Μεγάλη Δευτέρα 6-4-2015 και λήγει στις 12.00 μ.μ. τη Δευτέρα 27-4-2015.

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, στα προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. που ανήκουν σε -τουλάχιστον- μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

1. Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών, ομοίως, είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.

2. Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς

3. Εγγεγραμμένοι ως μακροχρόνια άνεργοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.

4. Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Ο.Α.Ε.Δ.

5. Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.

Αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης

Οι ωφελούμενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα πέντε αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης:

§ Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με

ανώτατο όριο τους 36 μήνες

§ Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες

§ Το ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό

§ Την ηλικία και

§ Τον αριθμό των ανήλικων τέκνων.

Επισημαίνεται ότι υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στον ΟΑΕΔ , μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν μόνο οι άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και

- στα ΚΕΠ του Δήμου στα τηλέφωνα ανά Δημοτική Ενότητα

- Καστέλλι: 28913-40141,142

- Αρκαλοχώρι: 28913-40500,501,502

- Θραψανό: 28910-41838.

Σχόλια