Ειδήσεις

"Ναι" από τη Βουλή στη σύσταση Εξεταστικής για τα μνημόνια

Με 156 ψήφους υπέρ και 72 κατά, η Βουλή ενέκρινε κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας και μετά από συζήτηση που κυμάνθηκε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους την πρόταση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝ.ΕΛ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που θα διερευνήσει τα αίτια και τους υπαίτιους που οδήγησαν τη χώρα στα μνημόνια.

«Ναι» στην πρόταση είπαν ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝ.ΕΛ. Αντίθετα, η Ν.Δ. και το ΠΑΣΟΚ την καταψήφισαν, επισημαίνοντας το άστοχο του πολιτικού χρόνου κατάθεσης και κάνοντας λόγο για «αντιπερισπασμό» και υπονόμευση της συναίνεσης. «Παρών» δήλωσαν 22 βουλευτές από το Ποτάμι και το ΚΚΕ. Η Χρυσή Αυγή απουσίασε από την ψηφοφορία. Ψήφισαν συνολικά 250 βουλευτές.

Η πρόεδρος της Βουλής, Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρότεινε να διαρκέσει η Επιτροπή τουλάχιστον ένα εξάμηνο, έως τις 6 Οκτωβρίου 2015. Για να γίνει δεκτό το αίτημα, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, πρέπει η πρόταση να συγκεντρώσει τις θετικές ψήφους της απόλυτης πλειoψηφίας των παρόντων, η oπoία δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τα δύο πέμπτα τoυ όλoυ αριθμoύ των βoυλευτών, δηλαδή 120 βουλευτών.

Πώς λειτουργεί η εξεταστική

Oι εξεταστικές επιτρoπές έχoυν όλες τις αρμoδιότητες των ανακριτικών Αρχών, καθώς και τoυ εισαγγελέα Πλημμελειoδικών, και ενεργoύν κάθε αναγκαία, κατά την κρίση τoυς, έρευνα για την επίτευξη τoυ σκoπoύ για τoν oπoίo συστάθηκαν. H Boυλή μπoρεί με απόφασή της να περιoρίσει τις εξoυσίες της εξεταστικής επιτρoπής.

Oι εξoυσίες των εξεταστικών επιτρoπών ασκoύνται με τoυς όρoυς και τις διατυπώσεις των άρθρων 146 και 147, καθώς και τoυ Kώδικα Πoινικής Δικoνoμίας και δεν αναστέλλoνται με τη λήξη της τακτικής συνόδoυ, παύoυν όμως με τη διάλυση της Boυλής πoυ τις διόρισε ή με τη λήξη της βoυλευτικής περιόδoυ.

H εξεταστική επιτρoπή έχει δικαίωμα να ζητεί πρoφoρικές ή γραπτές πληρoφoρίες από δημόσιες Αρχές, διoικήσεις νoμικών πρoσώπων δημόσιoυ και ιδιωτικoύ δικαίoυ, καθώς και από τoυς πoλίτες.

Επίσης έχει δικαίωμα να ζητεί να πρoσκoμιστoύν δημόσια και άλλα έγγραφα πoυ υπάρχoυν στα αρχεία τoυ κράτoυς.

Tα έγγραφα των νoμικών πρoσώπων δημόσιoυ ή ιδιωτικoύ δικαίoυ ζητoύνται είτε απευθείας είτε διαμέσoυ τoυ υπoυργoύ πoυ ασκεί την κατά νόμo επoπτεία. Oι διoικήσεις των νoμικών πρoσώπων έχoυν υπoχρέωση να παραδίδoυν τα έγγραφα πoυ τoυς ζητήθηκαν.

O υπoυργός έχει υπoχρέωση να πρoσκoμίζει τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των εγγράφων πoυ τoυ ζήτησε η επιτρoπή. Aν όμως κρίνει ότι με την ανακoίνωσή τoυς απειλείται βλάβη των συμφερόντων τoυ κράτoυς και ιδίως όταν πρόκειται για διπλωματικό ή στρατιωτικό μυστικό πoυ αφoρά την ασφάλεια τoυ κράτoυς, μπoρεί να μην τα πρoσκoμίσει.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ θα ερευνηθούν τέσσερις κρίσιμες περίοδοι:

- Οκτώβριος 2009-Μάιος 2010, δηλαδή έρευνα για την υπαγωγή στο Μνημόνιο (1η δανειακή σύμβαση)

- Μάιος 2010-Νοέμβριος 2011, δηλαδή τη 2η δανειακή σύμβαση

- Νοέμβριος 2011-Μάιος 2012, δηλαδή το PSI

- Μάιος 2012 και εντεύθεν.

Σε άλλη συνεδρίαση θα συζητηθεί η πρόταση εξεταστικής επιτροπής από τη Ν.Δ.

Η πρόταση της Ν.Δ. για τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής διανεμήθηκε λίγο πριν την έναρξη της συζήτησης στην Ολομέλεια και η πρόεδρος της Βουλής Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι ήταν διατεθειμένη - αν συναινεί ομοφώνως το Σώμα - να συζητιόταν απόψε μαζί με την πρόταση εξεταστικής από το ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ.

Ωστόσο, προκειμένου μια πρόταση εξεταστικής να συζητηθεί στην Ολομέλεια θα πρέπει να διανεμηθεί στους βουλευτές και να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη τουλάχιστον δύο ημέρες νωρίτερα, όπως ορίζει ο Κανονισμός και σύμφωνα με όσα επισήμανε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Παρ' όλα αυτά η κ. Κωνσταντοπούλου δήλωσε θετικά διακείμενη να δοθεί η δυνατότητα να συζητηθεί η πρόταση της Ν.Δ. μαζί με την πρόταση ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, υπό την προϋπόθεση ότι ομόφωνα το Σώμα θα εγκρίνει κάτι τέτοιο.

Όμως ο ίδιος ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ν.Δ. Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι το κόμμα του επιθυμεί η πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης να γίνει σε άλλη συνεδρίαση, διότι οι δύο προτάσεις, όπως είπε, έχουν διαφορετική φιλοσοφία.

Σύγκρουση πολιτικών αρχηγών

Η διαδικασία κορυφώθηκε με την πολιτική αναμέτρηση των πολιτικών αρχηγών. Εκτός της πρότασης, οι δύο αρχηγοί διασταύρωσαν τα ξίφη τους για τις διαπραγματεύσεις που κάνει η κυβέρνηση με τους εταίρους, αλλά και για την πρόσφατη συνεδρίαση στη Βουλή για τη σύσταση επιτροπής λογιστικού ελέγχου του χρέους.

«Υπάρχουν τεράστια ερωτηματικά για την περασμένη πενταετία και πρέπει να δοθούν απαντήσεις, παρότι επί της αρχής οι πολιτικές ευθύνες έχουν αποδοθεί από τον ελληνικό λαό με την ψήφο του», δήλωσε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας από τη Βουλή, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν επιθυμεί να επιδείξει διάθεση ρεβανσισμού. «Στόχος αυτής της επιτροπής είναι να χυθεί άπλετο φως στις σκοτεινές πτυχές αυτής της πενταετίας», τόνισε.

«Ο πρωθυπουργός δε μας κάλεσε στη Βουλή για την Εξεταστική Επιτροπή, όπως και την περασμένη εβδομάδα για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Δε θέλει συναίνεση, αλλά κατασκευάζει εχθρούς, προσπαθώντας να συγκαλύψει τη διάψευση των προσδοκιών του λαού», δήλωσε ο πρόεδρος της Ν.Δ. Αντώνης Σαμαράς, προειδοποιώντας την κυβέρνηση ότι αν η χώρα χρεοκοπήσει θα υπάρξει ανακριτική επιτροπή «για το ποιος ρίχνει τη χώρα στα βράχια».

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος δήλωσε ότι το ΠΑΣΟΚ καταψηφίζει την πρόταση της κυβέρνησης για σύσταση εξεταστικής, ωστόσο καλωσορίζει την κοινοβουλευτική διαδικασία προκειμένου να καταγραφούν η αλήθεια, οι πλάνες και οι δημαγωγίες, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «στην επταμερή στις Βρυξέλλες ο κ. Τσίπρας έζησε προληπτικά τις Κάννες του».

«Στην Ευρωζώνη η επενδυτική αισιοδοξία ανεβαίνει, όλοι προσδοκούν καλύτερες ημέρες - όλοι εκτός από τους Έλληνες. Και τα παλιά κόμματα στήνουν στη Βουλή την αρένα της μιζέριας», είπε ο επικεφαλής του Ποταμιού, Σταύρος Θεοδωράκης, μιλώντας στη Βουλή στη συζήτηση για την εξεταστική επιτροπή για τα μνημόνια. Συμπλήρωσε δε ότι στη Βουλή θα πρέπει να συζητηθούν τα λάθη που μας οδήγησαν στο μνημόνιο και τα λάθη που μας κρατάνε στο μνημόνιο.

Σχόλια