Ειδήσεις

Μας χρωστούν 278,7 δισ. οι Γερμανοί

Παρά την πρόσφατη δήλωση του πρωθυπουργού ενώπιον της Γερμανίδας καγκελαρίου ότι το ζήτημα των πολεμικών επανορθώσεων είναι «περισσότερο ηθικό, παρά υλικό», η κυβέρνηση επανέρχεται δημοσιοποιώντας διά στόματος του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών το ακριβές ποσό της γερμανικής οφειλής.

Σε δήλωσή του στην εφημερίδα "Πρώτο Θέμα", ο κ. Μάρδας μιλά για σύνολο 278,7 δισ. ευρώ, που προκύπτει από την αναγωγή του ποσού που επιδικάστηκε στην Ελλάδα στη συμμαχική συνδιάσκεψη των Παρισίων το 1946, στη σημερινή αξία και με βάση τη διολίσθηση του νομίσματος (τότε δολάριο).

Σύμφωνα με τον Δημήτρη Μάρδα, από το ποσό αυτό, τα 10,3 δισ. ευρώ αφορούν στο λεγόμενο «αναγκαστικό» δάνειο που χορηγήθηκε στη Γερμανία, ενώ το υπόλοιπο αφορά αποζημιώσεις σε συγγενείς θυμάτων ή αποζημιώσεις λόγω καταστροφής υποδομών. Μάλιστα, για τη συγκεκριμενοποίηση της συνολικής οφειλής ο υπουργός έχει ενημερώσει και την αρμόδια επιτροπή της Βουλής για το λογιστικό έλεγχο του χρέους.

Ο κ. Μάρδας αναφέρθηκε στην πρόσφατη έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που έχει ήδη δοθεί στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου, λέγοντας: «Στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά, η οποία έχει αντικείμενο τη συλλογή όλων εκείνων των στοιχείων που δικαιολογούν μέρος του χρέους που συνδέεται με τις λεγόμενες "γερμανικές αποζημιώσεις". Έχουν συγκεντρωθεί όλοι οι φάκελοι και είναι διαθέσιμο όλο το υλικό, το οποίο χρειάζεται σε κάθε αρμόδιο φορέα, ο οποίος θα το ζητήσει».

Αναφορικά με τα ποσά που αναφέρονται στην έκθεση, είπε: «Σύμφωνα με τους δικούς μας υπολογισμούς, το χρέος το οποίο συνδέεται με τις γερμανικές αποζημιώσεις ανέρχεται στα 278,7 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 10,3 δισεκατομμύρια είναι το λεγόμενο "αναγκαστικό δάνειο" και όλα τα υπόλοιπα ποσά έχουν σχέση με αποζημιώσεις που αφορούν ιδιώτες ή υποδομές. Στη Συνδιάσκεψη των Παρισίων του 1946 το ποσό αυτό είχε οριστεί στα 341,2 δισεκατομμύρια δολάρια εκείνη την εποχή».

Πρόσθεσε, δε, ότι «αυτή είναι η αρμοδιότητα την οποία έχουμε, και σε ό,τι αφορά τον Οργανισμό Διαχείρισης του Δημόσιου Χρέους, διαχειριζόμαστε όλες τις κινήσεις των κεφαλαίων που αφορούν την εξόφληση του δημόσιου χρέους, όπως και τη δανειοδότηση της ελληνικής οικονομίας».

Σχόλια