Ειδήσεις

Εβδομήντα επτά θέσεις εργασίας στο Δήμο Μαλεβιζίου

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στον ΟΑΕΔ, για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας ανέργων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, που προβλέπει 77 προσλήψεις και στο Δήμο Μαλεβιζίου.

Οι συμβάσεις είναι διάρκειας πέντε μηνών, αιτήσεις θα κατατίθενται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του www.oaed.gr μέχρι και τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2015, στις 12 μ.μ., ενώ η επιλογή γίνεται βάση μοριοδότησης με αντικειμενικά κριτήρια μέσω του μηχανογραφικού συστήματος του Ο.Α.Ε.Δ.

Για το Δήμο Μαλεβιζίου, προβλέπεται οι πρόσληψη:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΤΕ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

2

8

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΥΕ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

18

8

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΠΕ

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ

1

8

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

11

8

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

8

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1

8

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1

8

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΤΕ

ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

1

8

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

1

8

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΤΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

5

8

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΔΕ

ΜΑΓΕΙΡΩΝ

1

8

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΔΕ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ

1

8

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΔΕ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(με άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ')

4

8

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΔΕ

ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

12

8

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΠΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

2

8

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΔΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1

8

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

3

8

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΔΕ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ

1

8

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΔΕ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

7

8

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΠΕ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

1

8

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΤΕ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

1

8

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΠΕ

ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

1

8

Σχόλια