Ειδήσεις

Πάρτι φοροδιαφυγής με γιατρό και από την Κρήτη

Δεκάδες περιπτώσεις παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας, εκ μέρους φυσικών και νομικών προσώπων, ανακοίνωσε ότι εντόπισε στη διάρκεια του Μαρτίου του 2015 το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ).

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που έδωσε το ΣΔΟΕ στη δημοσιότητα, αποκαλύπτεται μεγάλη φοροδιαφυγή από μη έκδοση αποδείξεων, φακελάκια, πλαστά τιμολόγια και εικονικές αγορές.

Παράλληλα οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ αποκάλυψαν κρυφά εισοδήματα εκατομμυρίων ευρώ από συνταξιούχους γιατρούς, κτηματομεσίτες, αγρότες, ακόμη και από ανεπάγγελτο, αλλά και φοροφυγά γιατρό από την Κρήτη, που απέκρυψε από την εφορία εισόδημα ύψους 960 χιλιάδων περίπου ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατά το α' τρίμηνο του τρέχοντος έτους, «το ΣΔΟΕ ολοκλήρωσε τους ελέγχους σε 24 επιχειρήσεις που έλαβαν επιδοτήσεις από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους και διαπίστωσε διάφορες παραβάσεις. Οι εκθέσεις διαβιβάστηκαν στις Αρχές Πληρωμής οι οποίες είναι αρμόδιες για την έκδοση των αποφάσεων ανάκτησης των επιδοτήσεων που εισπράχθηκαν, παράλληλα δε για το φορολογικό μέρος διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ΔΟΥ».

Τα αποτελέσματα των ελέγχων έχουν ως εξής:

Κρήτη

Ιατρός γυναικολόγος απέκρυψε φορολογητέο εισόδημα ύψους 957.508,71 ευρώ.

Αττική-Αιγαίο

Εταιρεία αστικών ακινήτων απέκρυψε εισόδημα 5.853.641,33 ευρώ υποβάλλοντας ανακριβή δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Φυσικό πρόσωπο που ασχολείται με την κατασκευή κοσμημάτων κατά τα έτη 2002-2011 προσαύξησε την περιουσία του κατά 4.405.481,05 ευρώ χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης.

Φυσικό πρόσωπο, μέλος Δ.Σ., απέκρυψε εισόδημα 3.289.088,86 ευρώ υποβάλλοντας ανακριβή δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Φυσικό πρόσωπο, που δραστηριοποιείται στον τομέα μηχανικών και παροχής τεχνικών συμβουλών, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία και με αυτό τον τρόπο απέκρυψε εισοδήματα συνολικής αξίας 1.513.761,67 ευρώ.

Αντιπροσωπεία αυτοκινήτων απέκρυψε εισοδήματα ύψους 1.173.880,43 ευρώ υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

Φυσικό πρόσωπο, που δραστηριοποιείται στον τομέα κατασκευών και πώλησης ακινήτων, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 984.089,91 ευρώ υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

Φυσικό πρόσωπο, μέλος ΝΠ, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 607.838,98 ευρώ υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

Φυσικό πρόσωπο, ιδιώτης, απέκρυψε εισοδήματα 589.044,70 ευρώ υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

Συνταξιούχος προσαύξησε την περιουσία του κατά 338.355,43 ευρώ, χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης.

Ιδιωτικός υπάλληλος προσαύξησε την περιουσία του κατά 111.711,59 ευρώ, χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης.

Τέσσερις ιατροί προσαύξησαν την περιουσία τους κατά 87.545,78 ευρώ, 64.448,60 ευρώ, 45.400,33 ευρώ και 40.857,00 ευρώ, χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης.

Σημειώνεται ότι η αδικαιολόγητη προσαύξηση της περιουσίας θεωρείται εισόδημα και φορολογείται με τις γενικές διατάξεις στο χρόνο που προέκυψε, ενώ επιβάλλονται στον αναλογούντα φόρο και οι νόμιμες προσαυξήσεις λόγω ανακρίβειας της δήλωσης.

Δώδεκα επιχειρήσεις έλαβαν παράνομα φορολογικά στοιχεία (εικονικά, πλαστά) με σκοπό τη μη απόδοση του ΦΠΑ και τη μείωση του φορολογητέου εισοδήματος. Το ύψος των ανύπαρκτων συναλλαγών ανέρχεται σε 12.488.458,85 ευρώ.

Αναφέρονται μόνο περιπτώσεις που οι παράνομες ανά επιχείρηση συναλλαγές υπερβαίνουν το ποσό των 100.000 ευρώ.

Εννέα επιχειρήσεις εξέδωσαν σωρεία εικονικών φορολογικών στοιχείων συνολικού ύψους 15.287.109,83 ευρώ.

Επίσης, και στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνονται υποθέσεις με παράνομες συναλλαγές που υπερβαίνουν το ποσό των 100.000 ευρώ.

Ειδική Δ/νση Ελέγχου Εθνικών-Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης Απάτης-Διαφθοράς:

Φυσικό πρόσωπο, ιδιώτης, κατά τα έτη 2000-2002 απέκρυψε φορολογητέα ύλη ύψους 3.998.022,06 ευρώ. Η διαπίστωση προέκυψε από την επεξεργασία των τραπεζικών του λογαριασμών.

Φυσικό πρόσωπο, ελεύθερος επαγγελματίας, προσαύξησε την περιουσία του κατά τα έτη 2002, 2003, 2005-2010 κατά 895.938 ευρώ χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

Ξενοδοχειακή επιχείρηση, που επιχορηγήθηκε βάσει του αναπτυξιακού νόμου, διαπιστώθηκε ότι εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία. Εκδόθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία η Απόφαση Επιβολής Δημοσιονομικής Διόρθωσης και Επιστροφής Επιχορήγησης και ήδη καταβλήθηκε στην αρμόδια ΔΟΥ ποσό ύψους 575.136,14 ευρώ, ενώ παράλληλα ενημερώθηκε και ο αρμόδιος εισαγγελέας.

Τέσσερα συγγενικά φυσικά πρόσωπα υπέβαλαν ανακριβή δήλωση φόρου μεταβίβασης συνολικής αξίας 181.885,06 ευρώ.

Μακεδονία-Θράκη

Δημόσιος υπάλληλος προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 163.723,10 ευρώ, χωρίς να μπορεί να δικαιολογήσει την πηγή ή την αιτία προέλευσης.

Δύο ιατροί προσαύξησαν αδικαιολόγητα την περιουσία τους κατά 492.526,01 ευρώ και 231.700,00 ευρώ, χωρίς να μπορούν να δικαιολογήσουν την πηγή ή την αιτία προέλευσης.

Φυσικό πρόσωπο, που δραστηριοποιείται στον τομέα των διακοσμήσεων, προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 411.296,36 ευρώ, χωρίς να μπορεί να δικαιολογήσει την πηγή ή την αιτία προέλευσης.

Φυσικό πρόσωπο, ιδιώτης, προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 198.010,00 ευρώ χωρίς να μπορεί να δικαιολογήσει την πηγή ή την αιτία προέλευσης.

Κοινοπραξία εργολάβων υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις μεταβίβασης σε 73 περιπτώσεις, δηλώνοντας ανακριβές τίμημα πλέον των αναγραφόμενων, συνολικού ύψους 8.744.311,68 ευρώ.

Εταιρεία Ιδιοκτησίας Ακινήτων υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις μεταβίβασης, δηλώνοντας ανακριβές τίμημα πλέον των αναγραφόμενων, συνολικού ύψους 140.594,90 ευρώ.

Οκτώ επιχειρήσεις έλαβαν παράνομα φορολογικά στοιχεία (εικονικά) με σκοπό τη μη απόδοση του ΦΠΑ και τη μείωση του φορολογητέου εισοδήματος. Το ύψος των ανύπαρκτων συναλλαγών ανέρχεται σε 5.322.832 ευρώ.

Επίσης, από έρευνα της υπηρεσίας ανακαλύφθηκαν τρεις παράνομες υπαίθριες δεξαμενές καυσίμων από τις οποίες διακινούνταν σε καθημερινή βάση 1,5 - 2 τόνοι καυσίμων. Εντοπίστηκε, επίσης, παράνομη εγκατάσταση μετάγγισης υγραερίου από παράνομη υπέργεια δεξαμενή-βυτίο, με κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια και τη δημόσια υγεία.

Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα

Αγρότης συνταξιούχος προσαύξησε την περιουσία του κατά 402.817,15 ευρώ χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών του λογαριασμών.

Δικηγόρος δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία, με συνέπεια να εμφανίζει αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας κατά 147.320,78 ευρώ.

Φυσικό πρόσωπο, ιδιοκτήτης πρατηρίου υγρών καυσίμων, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία, με συνέπεια να εμφανίζει αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας κατά 276.071,23 ευρώ, ενώ δεν απέδωσε και ΦΠΑ αξίας 63.496,38 ευρώ.

Τέσσερις αγρότες του ειδικού καθεστώτος έλαβαν 51 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 1.180.365 ευρώ.

Εργολάβος οικοδομών δεν εξέδωσε ένα φορολογικό στοιχείο για παροχή υπηρεσιών, συνολικής αξίας 142.025 ευρώ.

Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος και νότια Ιόνια νησιά

Φυσικό πρόσωπο, ανεπάγγελτος, υπέβαλε ανακριβή δήλωση φόρου μεταβίβασης συνολικής αξίας 1.369.704,33 ευρώ.

Αγρότης του ειδικού καθεστώτος υπέβαλε ανακριβή δήλωση φόρου μεταβίβασης συνολικής αξίας 209.615,45 ευρώ.

Εταιρεία αρχιτεκτονικών υπηρεσιών υπέβαλε ανακριβή δήλωση φόρου μεταβίβασης συνολικής αξίας 280.708,72 ευρώ.

Έμπορος τροφίμων εξέδωσε σωρεία εικονικών φορολογικών στοιχείων, συνολικής αξίας 1.834.893,97 ευρώ.

Κτηματομεσίτης δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία σε 166 περιπτώσεις συνολικής αξίας 103.750 ευρώ.

Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία ως προς το πρόσωπο του εκδότη, συνολικής αξίας 743.160 ευρώ.

Τέσσερις αγρότες ειδικού καθεστώτος έλαβαν εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 278.467,73 ευρώ.

Επιχείρηση ξυλουργικών εργασιών έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 696.656,10 ευρώ.

Ήπειρος, Δυτική Μακεδονία και βόρεια Ιόνια νησιά

Τρία φυσικά πρόσωπα προσαύξησαν αδικαιολόγητα την περιουσία τους κατά 50.000 ευρώ, 68.653 ευρώ και 82.224 ευρώ εισπράττοντας παρανόμως σύνταξη αποβιωσάντων.

Επιχείρηση χωματουργικών εργασιών εξέδωσε σωρεία εικονικών φορολογικών στοιχείων συνολικής καθαρής αξίας 1.787.109,11 ευρώ.

Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου παλαιών σιδήρων και μετάλλων εξέδωσε σωρεία εικονικών φορολογικών στοιχείων συνολικής καθαρής αξίας 1.547.327,07 ευρώ.

Επιχείρηση ξυλείας έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 2.549.494,48 ευρώ.

Σχόλια