Ειδήσεις

Χανιά: Πρόσληψη 30 ανέργων στο Δήμο Κισσάμου

Με τριάντα υπαλλήλους διαφόρων ειδικοτήτων πρόκειται να ενισχυθεί το επόμενο διάστημα ο Δήμος Κισσάμου, μέσω του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας, σύμφωνα με την πρώτη Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ που εκδόθηκε στις 2-4-2015.

Οι ειδικότητες με τις οποίες θα ενισχυθεί ο Δήμος Κισσάμου παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

ΔΕ

ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ

3

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

ΥΕ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

13

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

2

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

ΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

2

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

ΔΕ

ΜΑΓΕΙΡΩΝ

2

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

ΤΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

ΤΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

ΠΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

ΔΕ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

1

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

ΔΕ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

3

ΣΥΝΟΛΟ

30

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, ξεκινά από τις 10 π.μ. τη Μεγάλη Δευτέρα 6-4-2015 και λήγει στις 12 μ.μ. τη Δευτέρα 27-4-2015.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου, στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο «Καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων».

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της Πρόσκλησης, δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, διαδικτυακά, στα προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. που ανήκουν σε -τουλάχιστον- μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

1. Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών, ομοίως, είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.

2. Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.

3. Εγγεγραμμένοι ως μακροχρόνια άνεργοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.

4. Ανεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Ο.Α.Ε.Δ., για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους όπως αυτά αναλύονται στο Παράρτημα II της Δημόσιας Πρόσκλησης.

5. Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.

ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Οι ωφελούμενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα πέντε αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης:

1. Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες

2. Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες

3. Το ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό

4. Την ηλικία και

5. Τον αριθμό των ανήλικων τέκνων.

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr)

Σχόλια