Ειδήσεις

Ο Δήμος Μαλεβιζίου επισημαίνει την ανάγκη άμεσων προσλήψεων

Με επιστολή προς τον υπουργό Εσωτερικών κ. Νίκο Βούτση, η δημοτική Αρχή Μαλεβιζίου επισημαίνει την ανάγκη άρσης του μέτρου της αναστολής προσλήψεων, αλλά και την ανάγκη ολοκλήρωσης της διαδικασίας πρόσληψης των διοριστέων στο Δήμο Μαλεβιζίου που εκκρεμεί από το 2010.

Το θέμα απασχόλησε το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου μετά από εισήγηση του δημάρχου Κώστα Μαμουλάκη αποφασίστηκε η υποβολή του σχετικού αιτήματος προς το υπουργείο Εσωτερικών.

Όπως τόνισε σε δηλώσεις του ο δήμαρχος Κώστας Μαμουλάκης, «όπως γνωρίζετε οι προσλήψεις και οι διορισμοί μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, των ΟΤΑ και των Ν.Π.Ι.Δ. αυτών, έχουν ανασταλεί έως και την 31η/12/2016.

Το γεγονός αυτό έχει εξαιρετικά σοβαρή αρνητική επίπτωση στην εύρυθμη λειτουργία του Δήμου Μαλεβιζίου, ενός κατεξοχήν τουριστικού δήμου. Χαρακτηριστικά σας αναφέρω ότι ο πληθυσμός του δήμου μας διπλασιάζεται κατά την τουριστική περίοδο, ξεπερνώντας τους 50.000 κατοίκους, λόγω του μεγάλου αριθμού των ξενοδοχειακών  μονάδων. Επίσης, οι τουριστικές περιοχές και οι πολλές τουριστικές μονάδες του δήμου εκτείνονται σε μεγάλο γεωγραφικό εύρος σε όλο το παραλιακό μέτωπο, από την περιοχή του Φόδελε (όρια του νομού Ρεθύμνου), την Αγία Πελαγία και τη Λυγαριά, έως και την περιοχή της Αμμουδάρας. Ο τουριστικός χαρακτήρας του δήμου μας σε συνδυασμό με τις ορεινές και ημιορεινές αγροτικές περιοχές της ενδοχώρας δημιουργούν πολλαπλές ανάγκες στις υπηρεσίες μας σε προσωπικό και μέσα, προκειμένου να αντεπεξέλθουν με επάρκεια στην εξυπηρέτηση των δημοτών, ιδιαίτερα στις υπηρεσίες Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, καθώς και στην Τεχνική Υπηρεσία, που σήμερα καλύπτονται ανεπαρκώς με προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέγιστης διάρκειας σύμβασης 8 μηνών, προκαλώντας δυσλειτουργίες και φαινόμενα έντονων αντιδράσεων από κατοίκους περιοχών που δεν εξυπηρετούνται αποτελεσματικά.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, είναι αναγκαίο να αρθεί ο περιορισμός της αναστολής των προσλήψεων, ιδιαίτερα στις υπηρεσίες που έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα, για να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε σε αυτά που οφείλουμε και περιμένουν οι συμπολίτες μας να λάβουν από το Δήμο τους».

Ακολουθεί η επιστολή του Δήμου Μαλεβιζίου προς τον υπουργό Εσωτερικών κ. Νίκο Βούτση και τον αν. υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Γ. Κατρούγκαλο με θέμα την "Άρση αναστολής προσλήψεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ":

«Κύριοι υπουργοί,

Όπως γνωρίζετε οι προσλήψεις και οι διορισμοί μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, των ΟΤΑ α' και β' βαθμού και των ΝΠΙΔ αυτών, έχουν ανασταλεί έως και την 31η.12.2016. (άρθρο πρώτο περιπτ. 3 υπο. παρ. ΣΤ 1 του ν. 4093/12).

Το γεγονός αυτό έχει σοβαρή αρνητική επίπτωση στην εύρυθμη λειτουργία του Δήμου Μαλεβιζίου, που αποτελεί κατεξοχήν τουριστικό δήμο του νομού Ηρακλείου. Χαρακτηριστικά σας αναφέρω ότι ο πληθυσμός του Δήμου, με 24.864 μόνιμους κατοίκους περίπου, παρουσιάζει εκθετική αύξηση κατά την τουριστική περίοδο και ανέρχεται στους 50.000 και πλέον κατοίκους, λόγω του μεγάλου αριθμού των ξενοδοχειακών μονάδων.

Επίσης, οι τουριστικές περιοχές και οι πολλές τουριστικές μονάδες του Δήμου εκτείνονται σε μεγάλο γεωγραφικό εύρος σε όλο το παραλιακό μέτωπο, από την περιοχή του Φόδελε (όρια του νομού Ρεθύμνου), την Αγία Πελαγία και τη Λυγαριά, έως και την περιοχή της Αμμουδάρας (στα σύνορα με το δήμο Ηρακλείου).

Ο τουριστικός χαρακτήρας του δήμου μας σε συνδυασμό με τις ορεινές και ημιορεινές αγροτικές περιοχές της ενδοχώρας δημιουργούν πολλαπλές ανάγκες στις υπηρεσίες μας σε προσωπικό και μέσα, προκειμένου να αντεπεξέλθουν με επάρκεια στην εξυπηρέτηση των δημοτών, ιδιαίτερα στις υπηρεσίες Καθαριότητας και Ανακύκλωσης καθώς και στην Τεχνική Υπηρεσία, που σήμερα καλύπτονται ανεπαρκώς με προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέγιστης διάρκειας σύμβασης οκτώ μηνών, (ανάγκες ανταποδοτικού χαρακτήρα, του άρθρου 205 του ν. 3584/2007), προκαλώντας δυσλειτουργίες και φαινόμενα έντονων αντιδράσεων από κατοίκους περιοχών που δεν εξυπηρετούνται.

Με βάση τα παραπάνω αιτούμεθα την άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας προσλήψεων των διοριστέων που εκκρεμούν για το Δήμο μας όπως αναλύονται παρακάτω:

1) Στο ΦΕΚ 731/16-8-2010/τ.Γ΄ δημοσιεύτηκε ο πίνακας διοριστέων (1 θέση ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων, 3 θέσεις ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, 3 θέσεις ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων, 6 θέσεις ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας), με την 1091/31-5-2010 απόφαση Α' τμήματος ΑΣΕΠ, σύμφωνα με την 1/358Μ/2009 προκήρυξη του πρώην Δήμου Γαζίου (νυν Μαλεβιζίου) που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 249/11-6-2009/τ.ΑΣΕΠ Γ΄/16-8-2010.

Από τις αναφερόμενες θέσεις απορροφήσαμε 5 επιτυχόντες (1 ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων και 4 ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας), ως προσωπικό ορισμένου χρόνου με βάση προσωρινά αποτελέσματα, λόγω του ότι περιλαμβάνονταν στους οριστικούς πίνακες.

2) Στο ΦΕΚ 842/6-9-2010/τ. Γ' δημοσιεύτηκε ο πίνακας διοριστέων (1 θέση ΠΕ1 Διοικητικών (Οικονομολόγος), 1 θέση ΔΕ30 Υδραυλικών, 1 θέση ΔΕ38 Χειριστών Η/Υ) με την 1010/18-5-2010 απόφαση Α' τμήματος ΑΣΕΠ, σύμφωνα με την 1/88Μ/2008 προκήρυξη του πρώην Δήμου Τυλίσου (νυν Μαλεβιζίου) που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 236/7-6-2009/τ. ΑΣΕΠ.

Παρακαλούμε για την άρση αναστολής των ανωτέρω προσλήψεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ιδιαίτερα αυτές που αφορούν υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, ώστε να είναι δυνατή η εύρυθμη λειτουργία σε κρίσιμες για την υγεία και καθημερινότητα υπηρεσίες του Δήμου μας όπως ενδεικτικά είναι η καθαριότητα και οι συντηρήσεις-αποκαταστάσεις  τεχνικών έργων υποδομής.

Με τη βεβαιότητα ότι το ανωτέρω αίτημα μας θα εισακουστεί ώστε να προχωρήσουν άμεσα οι προσλήψεις του Δήμου Μαλεβιζίου που εκκρεμούν, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Ο δήμαρχος Κων/νος Μαμουλάκης».

Η επιστολή κοινοποιείται στους βουλευτές νομού Ηρακλείου όλων των κομμάτων, στον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, στο δήμαρχο Ηρακλείου, στον ασκώντα καθήκοντα γενικού γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κ. Αναστάσιο Ιωάννου και στους επικεφαλής των παρατάξεων του Δήμου Μαλεβιζίου κ. Κων/νο Καμπιτάκη και Μιχαήλ Χουστουλάκη.

Σχόλια