Ειδήσεις

Νέος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός στο Ιατρείο της Γαύδου

Ολοκληρώθηκε η προμήθεια νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Περιφερειακού Ιατρείου της Γαύδου, σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της 7ης ΥΠΕ Κρήτης Αντώνη Γρηγοράκη και με ενέργειες και δαπάνη της κεντρικής υπηρεσίας.

Ο εξοπλισμός που παρεδόθη χθες αφορά στην προμήθεια ενός αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή, ηλεκτροκαρδιογράφου 12 απαγωγών, ηλεκτρονικού πιεσόμετρου, τεστ ενζύμου Τροπονίνης αίματος, οξύμετρου δακτύλου ενώ παραδόθηκαν και πλήρεις τσάντες επειγόντων περιστατικών.

Ο νέος εξοπλισμός που παραδόθηκε στο Περιφερειακό Ιατρείο Γαύδου αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στην έγκαιρη πρόληψη και αντιμετώπιση κυρίως καρδιακών περιστατικών.  

Σχόλια