Ειδήσεις

Ψάχνουν τις συντάξεις-"μαϊμού"

Για νέα σκάνδαλα ψάχνει η κυβέρνηση με φόντο τις συντάξεις. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έχει ήδη δώσει εντολή, σύμφωνα με πληροφορίες, στις αρμόδιες υπηρεσίες να "χτενίσουν" συνταξιοδοτικές πράξεις των προηγούμενων 18 μηνών, μεταβολές στο ύψος των καταβαλλόμενων συντάξεων, αλλά και προκαταβολές συντάξεων για αιτήσεις που στη συνέχεια απορρίφθηκαν.

Σύμφωνα με τη σχετική οδηγία του Δημήτρη Μάρδα, το πρώτο "χτένισμα" θα γίνει στις συνταξιοδοτικές πράξεις που έχουν εκδοθεί από τις Διευθύνσεις Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Πολιτικών Συντάξεων και Συντάξεων Υπαλλήλων OTA, ΝΠΔΔ και Ειδικών Κατηγοριών και για τις οποίες έχει δοθεί εντολή πληρωμής από 1/3/2013 έως 31/12/2014, καθώς και από τις συνταξιοδοτικές πράξεις που έχουν εκδοθεί από τη Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων και για τις οποίες έχει δοθεί εντολή πληρωμής από 1/1/2014 έως 31/12/2014.

Οι έλεγχοι θα γίνουν ως εξής:

- 5% επιλεγμένο με τυχαίο τρόπο, από πληθυσμό στρωματοποιημένο ανά Διεύθυνση και Τμήμα Κανονισμού Συντάξεων και ανά είδος συνταξιοδοτικής πράξης (κανονιστικές, τροποποιητικές, μεταβιβάσεις λόγω θανάτου).

- 10% επιλεγμένο με τυχαίο τρόπο από πληθυσμό στοχευμένο, βάσει παραγόντων κινδύνου π.χ. πράξεις εκτός σχεδιασμού Πληροφοριακού Συστήματος.

Το δεύτερο "χτένισμα" θα γίνει στο πλήθος των μεταβολών, που διενεργήθηκαν στις καταβαλλόμενες συντάξεις, στο διάστημα από 1/1/2014 έως 31/12/2014. Οι έλεγχοι θα είναι δειγματοληπτικοί:

- 5% επιλεγμένο με τυχαίο τρόπο, επί του συνόλου των μεταβολών με οικονομικά αποτελέσματα στρωματοποιημένο, ανά Τμήμα της Διεύθυνσης Μεταβολών, με βάση συντελεστές βαρύτητας ή επικινδυνότητας.

- 10% επιλεγμένο με τυχαίο τρόπο, από πληθυσμό μεταβολών στοχευμένο βάσει συγκεκριμένων χαρακτηριστικών (αφορολόγητα αναδρομικά, αναδρομικά που χορηγήθηκαν από τον ίδιο εισηγητή στο ίδιο πρόσωπο περισσότερες από μία φορές, μεταβολές από εισηγητές που δεν ανήκουν στη Διεύθυνση Μεταβολών, μεταβολές που έγιναν με συστημικό πρωτόκολλο "sys").

Σχόλια