Ειδήσεις

Ηρακλείου: Τι έδειξαν οι έλεγχοι σε πρατήρια υγρών καυσίμων

Πολλές περιπτώσεις μη συμμορφούμενων πρατηριούχων με τα οριζόμενα στις διατάξεις της νομοθεσίας έδειξαν οι έλεγχοι του Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου σε πρατήρια υγρών καυσίμων της περιοχής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης, «κατά τη διάρκεια ελέγχων που διενεργήθηκαν από την υπηρεσία σε πρατήρια υγρών καυσίμων παρατηρήθηκαν αρκετές περιπτώσεις πρατηρίων μη συμμορφούμενων με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 της ΔΙΕΠΠΥ Α2-718/2014 (2090/Β)».

Η Διεύθυνση υπενθυμίζει στους πρατηριούχους ότι «επιβάλλεται η ορθή σφράγιση, από εξουσιοδοτημένο συνεργείο του άρθρου 109 της ΔΙΕΠΠΥ, στις διατάξεις ρύθμισης της ποσότητας και στα λοιπά σημεία σφράγισης των:

• Αντλιών υγρών καυσίμων

• Ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων

• Διανομέων υγραερίου κίνησης

• Διανομέων πεπιεσμένου φυσικού αερίου

Επιπρόσθετα, στις εγκαταστάσεις κάθε πρατηρίου πρέπει να υπάρχει, για κάθε τύπο/μοντέλο εγκατεστημένης αντλίας ή διανομέα, φάκελος τεκμηρίωσης του οργάνου ο οποίος θα περιλαμβάνει όσα αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 107 της ΔΙΕΠΠΥ.

Τα διοικητικά πρόστιμα που προβλέπονται για πλημμέλειες και παραλείψεις των παραπάνω υποχρεώσεων είναι αρκετά υψηλά».

Τέλος, επισημαίνεται ότι «απαγορεύεται ρητά η εμφιάλωση υγραερίου από τα πρατήρια υγραερίου (άρθρο 128 της ΔΙΕΠΠΥ, Α2-718/2014 - 2090/Β)».

Σχόλια