Ειδήσεις

Σε δημόσια διαβούλευση ο σχεδιασμός του Δήμου Ηρακλείου

Σε δημόσια διαβούλευση βρίσκεται ήδη η Α' φάση του του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Ηρακλείου για την περίοδο 2015-2019.

Το πρόγραμμα τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από σήμερα, στο πλαίσιο του δημοκρατικού προγραμματισμού και της συμμετοχικής διαδικασίας που επιδιώκει η δημοτική Αρχή.

Το κείμενο της Α' φάσης, του Επιχειρησιακού Προγράμματος που αναφέρεται στο "Στρατηγικό Σχεδιασμό" εκπονήθηκε από το Τμήμα Προγραμματισμού & Οργάνωσης σε συνεργασία με τις Δ/νσεις και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Ηρακλείου.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συνιστά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης για την περίοδο 2015-2019, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού, σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Δεδομένου ότι το Ηράκλειο αποτελεί έδρα της Περιφέρειας Κρήτης αλλά και το βασικότερο κομμάτι του πολεοδομικού συγκροτήματος Ηρακλείου, επιβάλλεται εκ των πραγμάτων η ανάπτυξη γόνιμων και σταθερών συνεργασιών με όλους τους κοινωνικοοικονομικούς φορείς, τους γειτονικούς Δήμους και άλλες Αρχές, για την προώθηση της συνολικής ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής. Ενίσχυση δηλαδή του μητροπολιτικού ρόλου και λειτουργίας του Δήμου, με την προώθηση της εξωστρέφειας μέσα από την ανάπτυξη Διαδημοτικών Συνεργασιών και Εταιρικών Διεθνών Σχέσεων.

Το ψηφισμένο κείμενο της Α' Φάσης (σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού) από το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τίθεται σε δημόσια διαβούλευση από σήμερα Παρασκευή 27/03/2015 έως και την Παρασκευή 17/04/2015. Το πλήρες κείμενο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου (www.heraklion.gr) και μπορούν επ' αυτού να υποβάλλονται προτάσεις από πολίτες, συλλόγους, ιδρύματα και τοπικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς. Οι τυχόν προτάσεις και παρατηρήσεις θα ενσωματωθούν στο τελικό κείμενο, κατόπιν αξιολόγησης από την Ομάδα Διοίκησης του Έργου.

Οι προτάσεις, οι παρατηρήσεις και τα σχόλια πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στα e-mail του Τμήματος Προγραμματισμού & Οργάνωσης: stavrakakis-y@heraklion.gr karanikola-z@heraklion.gr (υπόψη κ. Γιάννη Σταυρακάκη και κ. Γεωργίας Καρανικόλα).

Σχόλια