Ειδήσεις

Στη Β/βάθμια τα πιστοποιητικά επιτυχόντων της Γλωσσομάθειας

Τα πιστοποιητικά τους καλούνται να παραλάβουν από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση όσοι έδωσαν στο Ηράκλειο και πέτυχαν στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου 2014.

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας ενημερώνει τους επιτυχόντες ότι τα πιστοποιητικά τους βρίσκονται στην υπηρεσία (οδός Μονοφατσίου αριθ. 8, 4ος όροφος, Γραφείο 1), απ' όπου και μπορούν να τα παραλάβουν αυτοπροσώπως ή μέσω των νομίμων κηδεμόνων τους ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους (με υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη με "το γνήσιο της υπογραφής", ως ο νόμος ορίζει) προσκομίζοντας το δελτίο εξεταζόμενου ή την αστυνομική τους ταυτότητα.

Σχόλια