Ειδήσεις

Ένωση Γονέων: Ελλείψει απαρτίας και 2η εκλογική συνέλευση

Ύστερα από την έλλειψη απαρτίας στην πρώτη συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών του Δήμου Ηρακλείου καλεί στη δεύτερη και τελική εκλογική-απολογιστική γενική συνέλευση των αντιπροσώπων της Ένωσης τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015 και ώρα 17:00 στο αμφιθέατρο του 3ου Λυκείου (Δημοκρατίας 12).

Η δεύτερη συνέλευση είναι και η τελική αφού η απαρτία υπάρχει με την παρουσία όσων αντιπροσώπων προσέλθουν.

Τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη είναι:

1. Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ.

2. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής και διεξαγωγή εκλογών για ανάδειξη α) Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, β) Ελεγκτικής Επιτροπής, γ) εκπροσώπων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας και στις Σχολικές Επιτροπές Παιδείας του Δήμου Ηρακλείου και δ) αντιπροσώπων για την τριτοβάθμια Ομοσπονδία Ενώσεων Συλλόγων Γονέων.

Σύμφωνα με ενημέρωση των μελών της Ένωσης, για να συμμετέχουν νόμιμα στη συνέλευση οι αντιπρόσωποι των Συλλόγων Γονέων θα πρέπει να είναι εκλεγμένοι σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας.

Απαιτείται να προσκομιστούν τα παρακάτω δικαιολογητικά νομιμοποίησης:

1. Πρακτικό Γ.Σ. & αρχαιρεσιών του συλλόγου (υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από την Εφορευτική Επιτροπή). Στο πρακτικό θα αναφέρονται ο αριθμός των γονέων που ψήφισαν, απαραίτητα ο αριθμός των μαθητών που εκπροσωπούν (για να διαπιστωθεί ο αριθμός των αντιπροσώπων του συλλόγου αφού εκλέγεται 1 αντιπρόσωπος ανά 30 μαθητές των οποίων οι γονείς πήραν μέρος στις εκλογές) και τα στοιχεία των αντιπροσώπων με τη σειρά που εκλέχθηκαν.

2. Κατάσταση ψηφισάντων γονέων με το ονοματεπώνυμο και την υπογραφή τους (υπογεγραμμένη από την Εφορευτική Επιτροπή).

3. Βεβαίωση του διευθυντή του σχολείου για τον αριθμό του συνόλου των μαθητών. Η αντιπροσώπευση είναι δυνατή εάν στις εκλογές ψήφισαν γονείς που εκπροσωπούν το 1/3 των μαθητών του σχολείου (παράδειγμα το σχολείο έχει 210 μαθητές και ψήφισαν 55 γονείς που εκπροσωπούν 72 μαθητές, οπότε είναι νόμιμο γιατί εκπροσωπείται το 1/3 του συνόλου των μαθητών του σχολείου).

Για την οικονομική τακτοποίηση ορίστηκε το ποσό των 10,00 € ανά αντιπρόσωπο (οπότε σύλλογος με τρεις αντιπροσώπους καταβάλει συνδρομή 30,00 €).

«Καλούμε», αναφέρει στην ανακοίνωσή του η Ένωση Γονέων, «τα Δ.Σ. των Συλλόγων Γονέων να παραδώσουν τα δικαιολογητικά στην Ένωση μέχρι τις 27 Μαρτίου, ώστε να συνταχθεί το μητρώο των αντιπροσώπων.

Η παράδοση θα γίνεται στο γραμματέα του Δ.Σ. Κιαμούρη Ηλία (6949 200924) και στον αναπληρωτή γραμματέα του Δ.Σ. Μαυροειδή Πολύβιο (6972 718226).

Επίσης μπορούν να σταλούν συνημμένα στο mail της Ένωσης: enosigoneonirak@gmail.com

Ενημερώνουμε τους αντιπροσώπους πως είναι απαραίτητο να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα ή άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτότητα τους (παράδειγμα δίπλωμα οδήγησης)».

Σχόλια