Ειδήσεις

Σε συνέδριο για μακροπεριφερειακές στρατηγικές η Περιφέρεια

Για τις νεότερες εξελίξεις σχετικά με τη νέα ευρωπαϊκή πολιτική για τη Μακροπεριφερειακή Στρατηγική της Αδριατικής-Ιονίου ενημέρωσε τους εκπροσώπους των μεσογειακών Περιφερειών ο περιφερειακός σύμβουλος και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού των Παράκτιων Περιφερειών (CRPM) Γιώργος Αλεξάκης σε διήμερο συνέδριο για τις "Μακροπεριφερειακές στρατηγικές" στη Βαρκελώνη.

Η Ευρωπαϊκή Μακροπεριφερειακή Στρατηγική της Αδριατικής Ιονίου (EUSAIR) προχωράει πλέον σε πρακτικά στάδια και οι Περιφέρειες της Δυτικής Μεσογείου ενδιαφέρονται για τα βήματα εφαρμογής και υλοποίησης, καθώς πιέζουν την Ε.Ε. γα τη δημιουργία μιας αντίστοιχης μακροπεριφερειακής στρατηγικής στην περιοχή τους.

Το 2012, σύμφωνα με τον κ. Αλεξάκη, ξεκίνησε η συζήτηση για την ανάπτυξη της μακροπεριφερειακής στρατηγικής για τη θαλάσσια λεκάνη της Μεσογείου, και εξετάστηκαν όλοι οι παράγοντες αλλά προχώρησε μόνο η εξειδίκευση αυτής της πολιτικής στην περιοχή της Αδριατικής-Ιονίου, κυρίως για γεωπολιτικούς λόγους.

Έτσι στην "EUSAIR", που συμμετέχει η Ελλάδα, η Κρήτη από την αρχή παρακολουθεί και συμμετέχει ενεργά. Σήμερα, που ορίστηκε το Σύστημα Διακυβέρνησης αυτής της Μακροπεριφερειακής Στρατηγικής, στα αντίστοιχα όργανα και επίπεδα, η Κρήτη θα είναι από τις λίγες Περιφέρειες που θα συμμετέχουν, καθώς θα αποκομίσει πολλαπλά οφέλη (δικτύωση, lobbying, γεωπολιτικά θέματα, νέα προγράμματα).

Ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης υποστηρίζει σθεναρά, όπως υπογραμμίζει ο κ. Αλεξάκης, την εξωστρεφή πολιτική της Κρήτης και μέσα από συμμετοχές σε δίκτυα και διεθνείς συνεργασίες.

Σχόλια