Ειδήσεις

"Να επιδοτηθεί η αλίευση του τοξικού λαγοκέφαλου"

Με ερώτηση του, προς τον υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο βουλευτής Λασιθίου Κωστής Δερμιτζάκης και 27 συνάδελφοί του, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ζητούν μεταξύ άλλων, να επιδοτηθεί η αλίευση και η παράδοση των τοξικών λαγοκέφαλων, προκειμένου να περιοριστεί δραστικά η εξάπλωση τους, η οποία έχει οδηγήσει στη δραματική μείωση των αλιευμάτων σε ολόκληρη τη Μεσόγειο.

Εκτός από τη διαπίστωση ότι ο πληθυσμός του τοξικού λαγοκέφαλου στη θαλάσσια περιοχή της Κρήτης πολλαπλασιάζεται, έχει παρατηρηθεί ότι το πρόβλημα επεκτείνεται, και σε άλλες περιοχές της χώρας. Η εξάπλωση του λαγοκέφαλου (pufferfish Lagocephalus sceleratus) είναι συνεχής και οι οικολογικές και οικονομικές επιπτώσεις διαρκώς αυξάνουν.  

Η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού του, και η εισβολή του από το Σουέζ, πιθανότατα οφείλεται στην αύξηση της θερμοκρασίας της θάλασσας της Μεσογείου και στην έλλειψη θηρευτών. Εκτός από το λαγοκέφαλο, και άλλα ξενικά είδη που έχουν περάσει από τη διώρυγα του Σουέζ στη Μεσόγειο(Λεσεψιανοί μετανάστες), καταστρέφουν τα αλιευτικά εργαλεία των ψαράδων και επιτίθενται εξολοθρεύοντας τα αλιεύματα τους.

Λόγω του μεγάλου πληθυσμού που έχει αλιευθεί από παράκτιους αλιείς στην Ανατολική Μεσόγειο, έχουν αρχίσει  σημαντικές εθνικές προσπάθειες, όπως για παράδειγμα στην Κύπρο, έχοντας φέρει ήδη τα πρώτα θετικά αποτελέσματα.


Η τοξική τετραδοτοξίνη

«Οι κοινωνικές επιπτώσεις από την εμφάνιση του λαγοκέγαλου είναι ανησυχητικές, λόγω της θανατηφόρας επίδρασης της τοξικής ουσίας που περιέχει. Τα ψάρια αυτά φέρουν την ισχυρότερη γνωστή σήμερα παραλυτική τοξίνη, την τετροδοτοξίνη. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία, αναφέρει ότι τα τοξικά ψάρια της οικογένειας Tetraodontidae δε θα πρέπει να εισάγονται  στις ευρωπαϊκές αγορές. Η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού του λαγοκέφαλου στις παράκτιες κοινότητες των ψαριών, σε συνδυασμό με οικολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις, το κατατάσσουν ως παράσιτο για την αλιεία και πιθανή απειλή για τη βιοποικιλότητα», αναφέρουν στην ερώτηση τους οι 28 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Η εμφάνιση του λαγοκέφαλου επηρεάζει την αλιευτική οικονομία με πολλούς τρόπους. Δημιουργεί πρόσθετη εργασία που συνίσταται στην απόρριψη των ανεπιθύμητων ψαριών. Επίσης οι επαγγελματίες ψαράδες αναφέρουν καταστροφή των αλιευτικών τους εργαλείων διχτυών, παραγαδιών λόγω του μεγέθους του, και την απίστευτη δύναμη με την οποία δαγκώνει, τα ψάρια αλλά και τα χοντρά παραγάδια.

Η ταχεία επέκτασή του λαγοκέφαλου είναι ανταγωνιστική για τα άλλα ψάρια και έχει επηρεάσει επικίνδυνα τους πληθυσμούς των καλαμαριών και των χταποδιών.

Η πιο σημαντική πτυχή από κοινωνική άποψη είναι αναμφισβήτητα οι κίνδυνοι που συνδέονται με την κατανάλωση των ψαριών, λόγω της τοξικότητάς τους.

«Απαιτείται συνεχής παρακολούθηση και επειδή ο πληθυσμός αυξάνεται, είναι αναγκαίος ένας σχεδιασμός, ίσως και για την εμπορική του εκμετάλλευση. Έρευνες  στον τομέα την βιοτεχνολογίας, αναφέρουν ότι λόγω των πλεονεκτημάτων που παρουσιάζουν  οι τοξίνες αυτές, φαίνεται να είναι θετική η χρήση τους στον τομέα της ιατρικής και της φαρμακευτικής.

Η εξάπλωση του είδους απαιτεί συστηματική μελέτη και η συμμετοχή των επαγγελματιών ψαράδων είναι καθοριστική. Η επιδότηση των ψαράδων για καταγραφή και παράδοση των λαγοκέφαλων - τακτική που έχει ήδη εφαρμοστεί στην Κύπρο με σημαντικά αποτελέσματα- είναι ένας εύκολος και οικονομικός τρόπος που πιθανότατα οδηγεί σε αξιόπιστα αποτελέσματα. Οι επιστήμονες θεωρούν ότι θα χρειαστούν 1-2 χρόνια παρακολούθησης για να γνωρίσουμε την εξάπλωση του είδους», υποστηρίζει ο βουλευτής Λασιθίου Κωστής Δερμιτζάκης, ο οποίος συναντήθηκε και για το θέμα αυτό, με το Δ.Σ. του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλιέων Ιεράπετρας.

Οι οικολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις του λαγοκέφαλου στην περιοχή της Μεσογείου είναι σημαντικές. Είναι αναγκαίο να μελετηθούν οι επιπτώσεις της εξάπλωσης του στην τροφική δομή και τη λειτουργία του νέου οικοσυστήματος, αλλά και οι τρόποι αντιμετώπισης του. Η εξάπλωση του λαγοκέφαλου είναι ραγδαία και αφορά όλες τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου όπου δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωσης για το θέμα.

Για τους λόγους αυτούς, οι 28 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ρωτούν  τον αρμόδιο υπουργό, ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει για την υιοθέτηση μιας στρατηγικής για την αντιμετώπιση ή τον περιορισμό των προβλημάτων που δημιουργούν τα χωροκατακτητικά αυτά είδη, και εάν υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής

Του Νίκου Πετάση

Σχόλια