Ειδήσεις

Προτάσεις της Περιφέρειας σε ημερίδα για τη βιοποικιλότητα

Η "Προοπτική Διερεύνηση" σε Περιφερειακό επίπεδο για θέματα Βιοποικιλότητας, (Foresight, πρακτική μεθοδολογία λήψης αποφάσεων και διαμόρφωσης πολιτικής), η νομική μεταχείριση, οι άμεσες προτεραιότητες-προτάσεις από πλευράς Περιφέρειας Κρήτης για την προστασία των γενετικών πόρων, και η οικονομική αποτίμηση των περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών ως προς τη συμβολή τους στην αειφόρο διαχείριση των οικοσυστημάτων, ήταν τα βασικά θέματα που τέθηκαν στην ημερίδα που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών (ΙΘΑΒΒΥΚ) του ΕΛΚΕΘΕ "Μέθοδοι και Πλαίσια Λήψης Αποφάσεων για μια Πολιτική με Άξονα τη Βιοποικιλότητα στην Κρήτη", με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.

Ο αντιπεριφερειάρχης Κρήτης για θέματα Περιβάλλοντος-Χωροταξίας Νίκος Καλογερής και η αν. προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος-Χωρικού Σχεδιασμού δρ Ελένη  Χατζηγιάννη αναφέρθηκαν στις προτεραιότητες της Περιφέρειας για το θέμα - σύμφωνα με το Περιφερειακό της Πρόγραμμα -, στις δράσεις και προγράμματα που υλοποιεί και συμμετέχει για τη διαφύλαξη, διατήρηση της Βιοποικιλότητας.

Τέθηκε επίσης προς συζήτηση και σε σχέση με τη μεθοδολογία της "Προοπτικής Διερεύνησης", η ανάγκη υιοθέτησης σύγχρονων διαχειριστικών εργαλείων και οι αποτελεσματικές συμμετοχικές διαδικασίες διαβούλευσης ως ικανή και αναγκαία συνθήκη για την προστασία, διατήρηση και βέλτιστη αξιοποίηση τόσο της ενδοχώρας όσο και της παράκτιας ζώνης στην Κρήτη, της αποκατάστασης των περιοχών που έχουν υποστεί αλλοίωση στο φυσικό περιβάλλον λόγω συσσώρευσης ανθρωπογενών παρεμβάσεων.

Στην ημερίδα το "παρών" έδωσαν επίσης η αντιπεριφερειάρχης Κρήτης Ενέργειας και Βιομηχανίας Βιργινία Μανασάκη-Ταβερναράκη, ο εκτελεστικός γραμματέας της Περιφέρειας δρ Ν. Ραπτάκης και εκπρόσωποι φορέων και υπηρεσιών.

Σχόλια