Ειδήσεις

Διευθυντές στα σχολεία με… δημοψήφισμα από Σεπτέμβρη

Καταρχήν θετικά υποδέχτηκαν οι εκπαιδευτικοί τα νέα για την πιλοτική επιλογή των διευθυντών των σχολείων από τους ίδιους το Σεπτέμβριο. Το στοίχημα είναι μεγάλο, καθώς, αν το πείραμα πετύχει, τότε ίσως ανοίξει ο δρόμος για μόνιμη εφαρμογή του μέτρου. Το να επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί του κάθε σχολείου μόνοι τους τον επικεφαλής τους συμβαδίζει με το αίτημα της δημοκρατικής λειτουργίας των σχολείων, που θέτουν οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες. Ωστόσο, υπάρχουν και ρίσκα...

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η θητεία των υπηρετούντων διευθυντών των σχολείων της χώρας λήγει στο τέλος Ιουλίου. Η χρονοβόρα διαδικασία των κρίσεων είναι βέβαιο πως δε θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τότε. Σε αντίστοιχες περιπτώσεις, στο παρελθόν, πηγαίναμε σε παράταση της θητείας των διευθυντών μέχρι να επιλεγούν οι διάδοχοί τους. Και αρχικά αυτό είχε ανακοινωθεί ότι θα έκανε και η νέα ηγεσία του υπουργείου Παιδείας. Τελικά, όμως, όχι. Αποφάσισε να πρωτοτυπήσει και να εφαρμόσει, πιλοτικά, την πιο "προχωρημένη" διαδικασία επιλογής: Την επιλογή διευθυντή από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς!

Έτσι, το Σεπτέμβριο, τα σχολεία θα βρεθούν με τους επικεφαλής που θα έχουν διαλέξει οι ίδιοι οι Σύλλογοι Διδασκόντων του κάθε σχολείου. Το υπουργείο Παιδείας φαίνεται πως αποφάσισε να αφήσει τους εκπαιδευτικούς να διαλέξουν μόνοι τους το διευθυντή του σχολείου που υπηρετούν, μετά την κρινόμενη ως επιτυχή επιλογή των υποδιευθυντών των σχολείων με παρόμοιο τρόπο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δυνατότητα να θέσουν υποψηφιότητα θα έχουν όλα τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων και ο νυν διευθυντής, ανεξάρτητα εάν προέρχεται από άλλο σχολείο. Όμως, δε θα μπορεί να θέσει υποψηφιότητα εκπαιδευτικός, που υπηρετεί σε ένα σχολείο, σε άλλο.

Οι λεπτομέρειες που χρειάζεται να αποσαφηνιστούν είναι πολλές. Και αυτό αναμένεται να γίνει με τροπολογία που θα ψηφιστεί από τη Βουλή, εντασσόμενη στο αναμενόμενο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας.

Καθηγητές

Ο πρόεδρος των καθηγητών του Ηρακλείου Λάζαρος Μάρκου επισημαίνει: «Πάγιο αίτημα του κλάδου είναι η δημοκρατική λειτουργία σχολείου, με κυρίαρχο όργανο αποφάσεων το Σύλλογο Διδασκόντων και όχι να έχουμε μονοπρόσωπη διοίκηση. Ο Σύλλογος Διδασκόντων πρέπει έχει άποψη για το ποιος θα πρέπει να είναι ο πρώτος μεταξύ ίσων».

Ο ίδιος, ωστόσο, επισημαίνει πως δεν αρκεί να αλλάξει μόνο ο τρόπος επιλογής των διευθυντών, αλλά και συνολικά η διοίκηση της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα. «Καταρχήν είναι θετικό το ότι έχει άποψη ο Σύλλογος Διδασκόντων. Και άλλα ζητήματα, όμως, θα πρέπει να λυθούν. Πρέπει συνολικά να δούμε το μοντέλο διοίκησης για όλα τα στελέχη της εκπαίδευσης, ενώ πρέπει να επανεξετάσουμε και τη μοριοδότηση. Ο κ. Μάρκου, κλείνοντας, είπε ότι ο διευθυντής πρέπει να έχει κάποια χαρακτηριστικά, όπως το να είναι συλλογικός, να εμπνέει, οπότε με βάση αυτά και όχι προσωπικά κριτήρια θα πρέπει να κάνουν τις επιλογές τους οι εκπαιδευτικοί.

Δάσκαλοι

Από την πλευρά του, ο αιρετός του ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης Δημήτρης Δερμιτζάκης ανέφερε: «Καταρχήν, ο νέος τρόπος επιλογής διευθυντών είναι πιλοτικός, πράγμα θετικό, αφού θα δούμε αν μπορέσει όλο αυτό να σταθεί και να προχωρήσει. Επί της ουσίας του νέου τρόπου επιλογής υπάρχουν κάποια τεχνικά προβλήματα. Για παράδειγμα, κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να είναι υποψήφιος το πολύ σε δύο σχολεία (μόνο σ' αυτό που έχει οργανική και σ' αυτό που υπηρετεί), όμως είναι θετικό το γεγονός ότι επιτέλους ο Σύλλογος Διδασκόντων θα έχει άποψη. Επίσης, καλό είναι να γίνει μια ρύθμιση ώστε οι διευθυντές που παρατήθηκαν με την προηγούμενη αξιολόγηση να μπορούν να διεκδικήσουν έστω κι ένα σχολείο.

Επίσπευση "κρίσεων" - "Γλιτώνουμε" δίμηνες διαδικασίες

Σε κάθε περίπτωση, αν αυτό το σύστημα "περπατήσει", υπάρχει ένα σίγουρο όφελος: Θα σωθούν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρωποώρες που απαιτούνται για μια δίμηνη διαδικασία κρίσεων. Μια διαδικασία εις βάρος της οποίας διατυπώνονται πολύ συχνά και ενστάσεις, ακόμα και για τα "μετρήσιμα" μόρια...

Η διαδικασία που ίσχυε μέχρι σήμερα, όπως μας την περιγράφει ο κ. Μάρκου, είναι η εξής: Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καταθέτουν αίτηση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία. Αθροίζονται τα σταθερά μόρια (προϋπηρεσία, διδακτορικά και μεταπτυχιακοί τίτλοι, ξένες γλώσσες, προϋπηρεσία σε θέσεις διοίκησης, συγγραφικό έργο). Δίνουν οι υποψήφιοι προφορική συνέντευξη σε διευρυμένα υπηρεσιακά συμβούλια. Γίνεται η πρόσθεση μετρήσιμων μορίων και συνέντευξης. Μετά δηλώνουν σχολεία και ανάλογα με τα μόρια που έχουν συγκεντρώσει βγαίνουν οι πίνακες των διευθυντών μετά από περίπου μια διαδικασία δύο μηνών. Ακολουθεί περίοδος ενστάσεων και ενδεχόμενης αναμόρφωσης των πινάκων διευθυντών...

Ελένη Σταυρουλάκη

Σχόλια