Ειδήσεις

Νέα τμήματα στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Αγίου Νικολάου

Νέα απογευματινά τμήματα ξεκινούν στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Αγίου Νικολάου, το οποίο συνεχίζει επιτυχώς τη λειτουργία του. Τα νέα προσφερόμενα προγράμματα - Ισπανικά για τον τουρισμό και Ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα - μπορούν να παρακολουθήσουν δωρεάν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση στο γραφείο του ΚΔΒΜ και υποβάλλοντας ακόμη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

Σχετική είναι η ανακοίνωση της δημοτικής Αρχής Αγίου Νικολάου σύμφωνα με την οποία «ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Αγίου Νικολάου και το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Αγίου Νικολάου, στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις εθνικής εμβέλειας και τοπικής εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Αγίου Νικολάου θα ξεκινήσουν τμήματα απογευματινά για τα προγράμματα:

• Ισπανικά για τον τουρισμό, διάρκειας 25 ωρών

• Ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα - e-επιχειρείν, 25 ωρών (Δευτέρα & Τετάρτη 17:00-19:00)

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν δωρεάν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης στο γραφείο του ΚΔΒΜ και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων "Κέντρα Διά Βίου Μάθησης - Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας" ΑΠ7 και "Κέντρα Διά Βίου Μάθησης - Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας" ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους».

Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται στο γραφείο του ΚΔΒΜ (Rex, 3ος όροφος) κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη 09:00-13:00 και στο ΚΕΠ.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 28410 22480 (email: kdvm126@gmail.com).

Σημειώνεται τέλος ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάσει αριθμού πρωτοκόλλου.

Σχόλια