Ειδήσεις

Περιφέρεια και ΤΕΙ μαζί για τη βιώσιμη ενεργειακή ανάπτυξη

Η πρώτη από μια σειρά συναντήσεων που προγραμματίζει η Περιφέρεια Κρήτης και η αντιπεριφερειάρχης  Ενέργειας και Βιομηχανίας Βιργινία Μανασάκη-Ταβερναράκη με τα εκπαιδευτικά Ιδρύματα του νησιού πραγματοποιήθηκε στο ΤΕΙ Κρήτης, στο Ηράκλειο, με σκοπό τον προσδιορισμό κατευθύνσεων και τομέων συνεργασίας για τη βιώσιμη ενεργειακή ανάπτυξη της Κρήτης.

Στη συνάντηση παρευρέθησαν ο πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου του Ιδρύματος, καθώς και όλοι οι επιστημονικοί υπεύθυνοι των Τμημάτων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας, και τέθηκε το πλαίσιο συνεργασίας σε θέματα έρευνας, ανάπτυξης και υλοποίησης καινοτόμων δράσεων και προγραμμάτων στην κατεύθυνση επίτευξης του φιλόδοξου στόχου που θέτει η ευρωπαϊκή Οδηγία "20-20-20" για την ενέργεια και το περιβάλλον.

Κοινό πεδίο δράσης αποτελεί η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτιρίων, προωθώντας τον υποδειγματικό ρόλο του δημόσιου τομέα στην εξοικονόμηση ενέργειας και τη δημιουργία κτιρίων μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, όπου και εξετάστηκε η πιθανή συμβολή του Ιδρύματος στη μελέτη και την υλοποίηση επεμβάσεων στα κτίρια της Περιφέρειας Κρήτης.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δραστηριοποίηση του ΤΕΙ Κρήτης στην έρευνα και την καινοτομία, με την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και εφαρμογών στον τομέα της ενέργειας, τομέα στον οποίο η Περιφέρεια Κρήτης φιλοδοξεί να αποτελέσει το σημαντικό παράγοντα μεταφοράς κάποιων τεχνολογιών στην πρακτική εφαρμογή.

Στα θετικά της συνάντησης, η δυνατότητα διεξαγωγής των εξετάσεων για απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος των ειδικοτήτων ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, ψυκτικών, κ.ά., που μέχρι σήμερα χρονοτριβούν εξαιτίας των αλλαγών που επήλθαν στο νομοθετικό πλαίσιο που δυσχέραιναν τη διεξαγωγή τους. Μια διευκόλυνση που γίνεται με την παραχώρηση των εργαστηρίων και του εξοπλισμού του ΤΕΙ στα πλαίσια της συνεργασίας των εμπλεκομένων μερών. Για το σκοπό αυτό, έχει ήδη προγραμματιστεί επίσκεψη τις επόμενες ημέρες από κλιμάκιο της Δ/νσης Βιομηχανίας της Περιφέρειας Κρήτης στα εργαστήρια του ΤΕΙ στο Ηράκλειο, προκειμένου να διαπιστωθεί η αρτιότητά τους.

«Πιστεύω πολύ στα πολλαπλασιαστικά οφέλη που μπορούν να έχουν για τον τόπο οι εφαρμογές στον τομέα της ενέργειας που θα αναπτυχθούν μέσα από συνέργειες το προσεχές διάστημα, με την εισαγωγή της καινοτομίας, των νέων τεχνολογιών και της έξυπνης εξειδίκευσης», τόνισε σε δήλωσή της η αντιπεριφερειάρχης Κρήτης Βιργινία Μανασάκη-Ταβερναράκη και συνέχισε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο και όλα τα μέλη του Συμβουλίου του Ιδρύματος για τη συνεργασία τους και είμαι βέβαιη ότι αυτή η συνεργασία μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και ΤΕΙ Κρήτης μόνο οφέλη έχει να δώσει στον τόπο».

Όπως έγινε γνωστό, θα ακολουθήσουν συναντήσεις της αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας και Βιομηχανίας Βιργινίας Μανασάκη-Ταβερναράκη με όλα τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά Ιδρύματα της Κρήτης, με σκοπό την όσο το δυνατό καλύτερη και πληρέστερη συνεργασία για τη βιώσιμη ενεργειακή ανάπτυξη του τόπου μας.

Από την Περιφέρεια Κρήτης, παρόντες στη συνάντηση ήταν επίσης ο εκτελεστικός γραμματέας Νίκος Ραπτάκης, ο προϊστάμενος του Ενεργειακού Κέντρου Κρήτης Νίκος Ζωγραφάκης, η ειδική σύμβουλος Ενέργειας Μαρία Αποστολάκη και το στέλεχος της Διαχειριστικής Αρχής Μαρία Γιατρομανωλάκη.

Σχόλια