Ειδήσεις

Ενημέρωση Π. Βάρδα για τη λειτουργία της Καρδιολογικής

Επιστολή σχετικά με το έργο, τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και τη λειτουργία της Καρδιολογικής κλινικής ΠΑΓΝΗ απέστειλε σήμερα στο διοικητή της 7ης ΥΠΕ Κρήτης κ. Αντώνη Γρηγοράκη, καθώς και στον κ. Νίκο Ηγουμενίδη, που αναμένεται να αναλάβει προσεχώς καθήκοντα διοικητή στην 7η ΥΠΕ Κρήτης, ο καθηγητής Καρδιολογίας κ. Παναγιώτης Βάρδας.

Στην επιστολή επισημαίνεται με σαφήνεια η πρόθεση της Καρδιολογικής Κλινικής ΠΑΓΝΗ και του επιστημονικού προσωπικού της να εξυπηρετεί συνεχώς, ταχέως και αδιαλείπτως τα νοσοκομεία της Κρήτης για τις εκάστοτε ειδικές περιπτώσεις, παρά τον τεράστιο φόρτο εργασίας που έχει αναλάβει η Κλινική και ο οποίος προοδευτικά αυξάνεται, χωρίς, όπως τονίζεται, ανάλογη αύξηση προσωπικού.

Συγκεκριμένα στην επιστολή, η οποία κοινοποιείται παράλληλα και στο διοικητή του ΠΑΓΝΗ-ΒΓΝΗ, στη Δ/νση του ΕΚΑΒ Κρήτης, στους δ/ντές όλων των Καρδιολογικών Κλινικών των νοσοκομείων της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, στους αναπλ. καθηγητές κ.κ. Φ. Παρθενάκη, Ε. Σημαντηράκη, Γ. Κοχιαδάκη και στον επικ. καθηγητή κ. Εμμ. Σκαλίδη, αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Από 25ετίας, η Καρδιολογική κλινική του ΠΑ.Γ.Ν.Η είναι επιφορτισμένη να εξυπηρετεί επί 24ώρου βάσεως και για 7 ημέρες την εβδομάδα όλες τις ανάγκες των νομαρχιακών νοσοκομείων της Κρήτης και του Βενιζελείου Νοσοκομείου, που αφορούν δύσκολα, σύμπλοκα και επείγοντα περιστατικά.

Οι κυριότερες κατηγορίες των περιστατικών αυτών είναι:

1. Πρωτογενής αγγειοπλαστική στο Οξύ Έμφραγμα του Μυοκαρδίου

2. Σύνθετες περιπτώσεις Αρρυθμιών και Ηλεκτροφυσιολογίας

3. Εμφυτεύσεις Απινιδωτικών Συσκευών

4. Ειδικές περιπτώσεις συγγενών Καρδιοπαθειών κ.τ.λ.

Παράλληλα, η Καρδιολογική κλινική του ΠΑ.Γ.Ν.Η. εξυπηρετεί, πέρα από τις επείγουσες, όλες τις προηγούμενες κατηγορίες των στεφανιογραφιών που προγραμματίζονται εκάστοτε».

Με την ανάληψη των καθηκόντων της νέας Διοίκησης στην 7η Υ.ΠΕ Κρήτης, όπως τονίζεται επίσης στη συνέχεια της επιστολής από τον καθηγητή Καρδιολογίας, κ. Παναγιώτη Βάρδα, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

«α. Για κάθε επείγουσα περίπτωση εμφραγμάτων, επείγουσας αγγειοπλαστικής, επειγόντων περιστατικών αρρυθμιών και εν γένει κάθε ειδικού σύμπλοκου προβλήματος, οι διευθυντές των κλινικών έχουν δικαίωμα να παραπέμπουν άμεσα στο ΠΑ.Γ.Ν.Η. τα αντίστοιχα περιστατικά, επί 24ωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Η διεύθυνση του Ε.Κ.Α.Β περιλαμβάνεται επίσης στη λίστα των παραληπτών, ώστε να ενημερωθεί κατάλληλα.

Είναι ευνόητο ότι οι διευθυντές των Καρδιολογικών Κλινικών των νομαρχιακών νοσοκομείων, ή έστω οι επιμελητές Υπηρεσίας, χρειάζεται να ενημερώνουν εκάστοτε, εφόσον αποφασίζουν άμεση αποστολή του περιστατικού τους, τους διευθυντές των εργαστηρίων μας, αναπλ. καθηγητές κ.κ. Φ. Παρθενάκη, Ε. Σημαντηράκη, Γ. Κοχιαδάκη και επίκ. καθηγ. κ. Ε. Σκαλίδη, κατά περίπτωση.

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας των αντίστοιχων Διευθυντών Εργαστηρίων τίθενται στη διάθεση των διευθυντών των κλινικών και είναι τα εξής:

Για τον κ. Φ. Παρθενάκη, 2810392255

Για τον κ. Ε. Σημαντηράκη, 2810375048

Για τον κ. Γ. Κοχιαδάκη, 2810375026

Για τον κ. Ε. Σκαλίδη, 2810375261

Το τηλέφωνο επικοινωνίας του διευθυντή, καθηγητή κ. Π. Βάρδα, είναι 6946122888, το οποίο είναι επίσης διαθέσιμο επί 24ώρου βάσεως, εφόσον κριθεί ότι απαιτείται περαιτέρω επικοινωνία, προκειμένου να διευθετηθεί κάποιο περιστατικό.

β. Για τα χρόνια περιστατικά Στεφανιογραφιών, Αγγειοπλαστικών, Ηλεκρτοφυσιολογικών μελετών και Βηματοδοτών επιβάλλεται η εξυπηρέτηση των παραπέμποντων ασθενών, εντός 7ημέρου στο τηλέφωνο: 2810375336 (κ. Μαρία Πατεράκη).

Η επικοινωνία συνήθως γίνεται μεταξύ των ιατρών. Επισημαίνεται με έμφαση ότι οι Διευθυντές των κλινικών παρακαλούνται να επικοινωνούν με τους διευθυντές των αντίστοιχων Εργαστηρίων και κυρίως με το διευθυντή της κλινικής, καθηγ. κ. Π. Βάρδα, εφόσον διαπιστώνεται οποιαδήποτε εμπλοκή και δυσρυθμία.

Κύριε διοικητά, είναι σαφές ότι με βάση τα προηγούμενα, δεν αφήνουμε καμία αμφιβολία ως προς την πρόθεση μας να εξυπηρετούμε συνεχώς, ταχέως και αδιαλείπτως τα νοσοκομεία της Κρήτης, για τις εκάστοτε ειδικές περιπτώσεις.

Τούτο γίνεται, παρά τον τεράστιο φόρτο εργασίας που έχουμε αναλάβει και ο οποίος προοδευτικά αυξάνεται, χωρίς αντίστοιχη αύξηση του προσωπικού.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Παναγιώτης Ε. Βάρδας, καθηγητής Καρδιολογίας».  

Σχόλια