Ειδήσεις

Οι προοπτικές απασχόλησης, θέμα ημερίδας στο Φόδελε

Πραγματοποιήθηκε στο Φόδελε η ημερίδα, στο πλαίσιο των δράσεων που υλοποιούνται από τις αναπτυξιακές συμπράξεις "ΠΡΟΟΔΟΣ" (ΤΟΠΣΑ) και "Κοινωνικός Ιστός" (ΤΟΠΕΚΟ), για τις Πράξεις "Προοπτικές απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο" και "Τοπική συνεργασία για την κοινωνική ενσωμάτωση" αντίστοιχα.

Την ημερίδα με θέμα "Σύναψη Κοινωνικών Συμβολαίων μεταξύ φορέων του δημοσίου ΟΤΑ και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., Πρωτογενής Τομέας και Επιχειρηματικότητα" παρακολούθησαν στελέχη της Τοπικής Κοινότητας και κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι και ενημερώθηκαν για τις λεπτομέρειες του συγκεκριμένου προγράμματος και τα οφέλη που προκύπτουν από την υλοποίησή του.

Σχόλια