Ειδήσεις

Εκπαιδεύτηκαν σε πραγματικές συνθήκες μάχης στη ΣΕΑΠ

Από τη θεωρία στην... πράξη πέρασαν οι Υποψήφιοι Έφεδροι Αξιωματικοί (ΥΕΑ) που φοιτούν το διάστημα αυτό στη ΣΕΑΠ. Οι Υποψήφιοι Έφεδροι Αξιωματικοί είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις ικανότητες και τις γνώσεις τους τόσο στο στρατηγικό σχεδιασμό στρατιωτικών τακτικών κινήσεων, όσο και στις αιφνιδιαστικές κινήσεις στρατεύματος όχι μόνο υπό το φως του ήλιου αλλά υπό το απόλυτο σκότος!

Παράλληλα εκτέλεσαν επιχειρησιακή βολή, έχοντας ως αντίπαλο και τη σωματική κούραση, αφού για τις ανάγκες της βολής, που έγινε στο Πεδίο Βολής Γουρνών, χρειάστηκε να περπατήσουν πεζοί 32 χλμ.

Όλα τα παραπάνω στο πλαίσιο της ΤΑΜΣ (Τακτικής Άσκησης Μετά Στρατευμάτων), με τίτλο "Οπλαρχηγός Δασκαλογιάννης 2015 Β", που πραγματοποιείται από τη ΣΕΑΠ. Πρόκειται για τακτική άσκηση βεβαίως διαγωνιστικού χαρακτήρα, με σκοπό να διαγωνιστούν και το κυριότερο να εξοικειωθούν οι ΥΕΑ, δηλαδή οι επόμενοι δόκιμοι, στις προκλήσεις μιας αληθινής μάχης και ενός πραγματικού πεδίου πολέμου...

Οι έφεδροι αξιωματικοί προετοιμάζονται για νυχτερινή έφοδο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ΣΕΑΠ, «η Σχολή, στο πλαίσιο της επιχειρησιακής εκπαίδευσης των Υποψηφίων Εφέδρων Αξιωματικών, διεξήγαγε για τους ΥΕΑ της 2014 ΣΤ' ΕΣΣΟ τη διαγωνιστική ΤΑΜΣ "Οπλαρχηγός Δασκαλογιάννης 2015 Β" (η Δρία ΤΦ ως περίπολο Μάχης κατά την προσβολή Σταθμού Διοικήσεως), η οποία περιλαμβάνει διεξαγωγή πορείας 32 χλμ. και εκτέλεση επιχειρησιακής βολής με το ΠΦ στο Πεδίο Βολής Γουρνών ως επιστέγασμα της επιχειρησιακής εκπαίδευσης των ΥΕΑ της 2014 ΣΤ' ΕΣΣΟ στον καταυλισμό.

Η διεξαγωγή της άσκησης περιελάμβανε 3 κύριες φάσεις (προετοιμασία - αναγνώριση - κρούση), ως είθισται δηλαδή στις ΤΑΜΣ, και ειδικότερα:

1η ΦΑΣΗ (Προπαρασκευαστικό Στάδιο)

* Καταρτισμός σχεδίου

* Μελέτη καταστάσεως-Χάρτη

* Συντονισμός-Κατάρτιση περιπόλου

* Έκδοση προειδοποιητικής δ/γης.

2η ΦΑΣΗ (Αναγνωρίσεις - Δοκιμές)

* Εκτέλεση αναγνωρίσεων

* Ρύθμιση λεπτομερειών

* Έκδοση δ/γης επιχειρήσεων περιπολάρχη

* Εκτέλεση δοκιμών.

3η ΦΑΣΗ (Τελικό στάδιο)

* Έναρξη της κίνησης του περιπόλου (πορεία 16 χλμ.)

* Εκτέλεση της κρούσης - διεξαγωγή της επιχειρησιακής βολής

* Επιστροφή στον καταυλισμό (πορεία 16 χλμ.).

Χρονικές λεπτομέρειες:

Ώρα έναρξης: 13 02:30 Μαρ. 15

Ώρα προσβολής ΣΔ: 13 06:30 Μαρ. 15

Πέρας άσκησης: 13 10:30 Μαρ. 15

Ποιος είναι όμως ο στόχος και η φιλοσοφία της διαγωνιστικής Τακτικής Άσκησης Μετά Στρατευμάτων; Βασική επιδίωξη της συγκεκριμένης δραστηριότητας αποτελεί η κατανόηση από το προσωπικό των δυσκολιών που πρόκειται να αντιμετωπίσουν στο πεδίο της μάχης, η επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας του προσωπικού για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων ημέρα και νύχτα, καθώς επίσης και ο υπερθεματισμός της αξίας της ομαδικότητας και της συνολικής προσπάθειας στα πλαίσια των αποστολών που μπορεί να λάβει η Ομάδα και η Διμοιρία Πεζικού.

Ολοκληρωμένα πολεμικά σενάρια με τραυματισμούς περιελάμβανε η άσκηση ΤΑΜΣ.

Το φωτογραφικό υλικό από την ΤΑΜΣ "Οπλαρχηγός Δασκαλογιάννης 2015 Β" είναι εντυπωσιακό. Αποκαλύπτοντας πλήρη τάξη, πειθαρχία και ένα αρμονικό συνδυασμό σωματικών και νοητικών ικανοτήτων από τους νέους που προσεχώς, αποφοιτώντας από τη ΣΕΑΠ, θα υπηρετήσουν ως δόκιμοι αξιωματικοί σε διάφορες μονάδες, ενώ μελλοντικά, αν, ο μη γένοιτο, φυσικά χρειαστεί, θα ηγηθούν των δυνάμεων εφεδρείας του ελληνικού στρατεύματος.

Μπάμπης Σαββίδης

Σχόλια