Ειδήσεις

Συνεχίζονται οι εγγραφές στη "Συνθετική ψυχοθεραπεία"

Συνεχίζονται οι εγγραφές για το τετραετές πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στη "Συνθετική ψυχοθεραπεία" που πρόκειται να ξεκινήσει στα Χανιά στις 22 Μαρτίου.

Το πρόγραμμα είναι εντατικό και έχει δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να απαιτείται φυσική παρουσία στα Χανιά περίπου μια Κυριακή το μήνα και πιο συγκεκριμένα: μία Κυριακή το μήνα με "Εντατικά μετεκπαιδευτικά εργαστήρια", και τέσσερα σαββατοκύριακα ανά ακαδημαϊκό έτος για "Εντατικά μετεκπαιδευτικά Εργαστήρια".

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ψυχολόγους και ψυχιάτρους, ενώ για την αποδοχή της συμμετοχής απαιτείται η προσκόμιση της άδειας άσκησης του επαγγέλματος του ψυχολόγου ή πιστοποιητικό Τμήματος Ψυχολογίας ότι ο ενδιαφερόμενος/η βρίσκεται στο τελευταίο έτος των σπουδών του.

Για τους ψυχιάτρους, απαιτείται η προσκόμιση της άδειας άσκησης του επαγγέλματος του ψυχιάτρου ή πιστοποιητικό ότι ο ενδιαφερόμενος/η βρίσκεται μετά το δεύτερο έτος της ειδίκευσης του στην Ψυχιατρική.

Επιπλέον θα οργανωθούν ειδικά τμήματα με διαφορετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα απευθύνονται σε κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς.

Οι διδάσκοντες και οι επόπτες είναι έμπειροι υψηλόβαθμοι ακαδημαϊκοί εγνωσμένου κύρους επιλεγμένοι από το European Institute of Integrative Psychotherapy.

Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Γιάννης Νέστορος ενώ η διοργάνωση γίνεται από τον Τεχνοβλαστό του Π. Κρήτης "Σύγχρονα Αμφιαράεια", σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Συνθετικής Ψυχοθεραπείας και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Συνθετικής Ψυχοθεραπείας (eiip). Στην Κρήτη την διοργάνωση στηρίζει το Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κρήτης και τα μαθήματα θα φιλοξενηθούν στην αίθουσα Lektorio, Μίνωος 31.

Οι τελευταίες συνεντεύξεις για την ένταξη στο παραπάνω πρόγραμμα θα γίνουν στα Χανιά στο τέλος της επόμενης εβδομάδας.

Για πληροφορίες και κλείσιμο συνεντεύξεων: 6972877111 & 6972877113 & www.amphiaraia.com

Σχόλια