Ειδήσεις

"Στον αέρα" το πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της φτώχειας

"Στον αέρα" συνεχίζει να βρίσκεται το πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού", στα πλαίσια του οποίου υλοποιείται η δράση "Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας" που αφορά και το δήμο Ηρακλείου, καθώς, παρότι είχε εκδοθεί απόφαση χρηματοδότησης από το αρμόδιο υπουργείο, που αφορούσε την αποπληρωμή της πρώτης φάσης, αυτή ανακλήθηκε, ενώ ταυτόχρονα δεν εκδόθηκε καμία νέα, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να παραμένουν απλήρωτοι και να κινδυνεύει η ομαλή λειτουργία των δομών, με σοβαρές κοινωνικές συνέπειες για τους χιλιάδες ωφελούμενους από το πρόγραμμα.

Η δράση "Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας", στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού", υλοποιείται στο δήμο Ηρακλείου από τον Ιανουάριο του 2013 με στόχο την αντιμετώπιση της φτώχειας αλλά και της ανεργίας, με τη δημιουργία θέσεων εργασίας για νέους κάτω των 30 ετών.

Το δίκτυο των κοινωνικών δομών του προγράμματος απαρτίζεται από επτά δομές (το Ανοικτό Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων, το Γραφείο Διαμεσολάβησης, το Δημοτικό Λαχανόκηπο, το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το Κοινωνικό Συσσίτιο, το Κοινωνικό Φαρμακείο και την Τράπεζα Χρόνου).

Στο πρόγραμμα αυτό απασχολούνται 33 άτομα (έμμεσα ωφελούμενοι) και εξυπηρετούνται περίπου 2.500 οικογένειες (άμεσα ωφελούμενοι) που βρίσκονται κάτω από τα όρια της φτώχειας.

Παρόμοια δίκτυα υλοποιούνται σε 67 δήμους της χώρας με 1.000 εργαζόμενους και περίπου 70.000 ωφελούμενες οικογένειες.

Η υλοποίηση του προγράμματος παρατάθηκε με απόφαση του υπουργείου Εργασίας έως τις 30/6/2015.

Για την ομαλή χρηματοδότησή του είχε εκδοθεί απόφαση χρηματοδότησης και κατανομής έργων ΕΣΠΑ, από το υπουργείο Ανάπτυξης, που αφορούσε την αποπληρωμή της πρώτης φάσης (για το πρόγραμμα του Ηρακλείου ύψους 112,200.00 ευρώ και για όλη την Ελλάδα 1.523.999,37 ευρώ). Τα ποσά αυτά αφορούν κατά 80% μισθοδοσίες και κατά 20% γενικά έξοδα.

«Δυστυχώς», όπως αναφέρει Δίκτυο Κοινωνικής Φροντίδας στο δήμο Ηρακλείου, η απόφαση αυτή ανακλήθηκε ενώ ταυτόχρονα δεν εκδόθηκε καμία νέα απόφαση χρηματοδότησης, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να παραμένουν απλήρωτοι και να κινδυνεύει η ομαλή λειτουργία των δομών με σοβαρές κοινωνικές συνέπειες για τους χιλιάδες ωφελούμενους από το πρόγραμμα».

Σχόλια