Ειδήσεις

Κέντρο Ημέρας για ασθενείς με νόσο Alzheimer στο Ηράκλειο

Τη δημιουργία Ολοκληρωμένου Κέντρου Ημέρας για ηλικιωμένους ασθενείς με άνοια-νόσο Alzheimer στο νομό Ηρακλείου δρομολογεί η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, με απόφαση του διοικητή της.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «με απόφαση του διοικητή της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης δρομολογούνται όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τη δημιουργία από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης Ολοκληρωμένου Κέντρου Ημέρας για ηλικιωμένους ασθενείς με άνοια-νόσο Alzheimer στο νομό Ηρακλείου».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η δομή θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του δημόσιου ακινήτου με Α.Β.Κ. 9, επί των οδών Μαλικούτη, Δουκός Μποφώρ, Μεραμβέλου και Υγείας (πρώην ΠΙΚΠΑ) στο Ηράκλειο, αρμοδιότητας της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου, «παρέχοντας υπηρεσίες πρωτοβάθμιας ψυχικής υγείας (παροχή φιλοξενίας και υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένους ασθενείς με άνοια- νόσο Alzheimer)».

Όπως αναφέρεται, «για τη λειτουργία της δομής απαιτείται η ενεργή σύμπραξη των κάτωθι φορέων:

* ΠΑΓΝΗ-Γ.Ν. "Βενιζέλειο" μέσω των κλινικών: Παθολογικής, Ψυχιατρικής, Νευρολογικής και Κοινωνικής Οικογενειακής Ιατρικής

* Εταιρεία Νόσου Alzheimer και συναφών διαταραχών νομού Ηρακλείου "Αλληλεγγύη".

Σε αυτούς δύναται να προστεθούν και άλλοι φορείς, οι οποίοι προτίθενται να συμβάλουν έμπρακτα στη δημιουργία και λειτουργία του Ολοκληρωμένου Κέντρου.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις της σύμπραξης των εταίρων θα καθοριστούν με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των, στο οποίο θα αναφέρονται όλες οι διαδικασίες για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού.

Για τον καθορισμό των προδιαγραφών λειτουργίας και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Ολοκληρωμένου Κέντρου Ημέρας για ηλικιωμένους ασθενείς με άνοια-νόσο Alzheimer στο νομό Ηρακλείου αλλά και το συντονισμό όλων των απαραίτητων ενεργειών για την κατάρτιση του σχετικού μνημονίου συνεργασίας, θα συσταθεί επιτροπή αποτελούμενη από έναν ή περισσότερους (μέγιστο 2) εκπροσώπους από κάθε φορέα.

Ειδικά για την 7η ΥΠΕ Κρήτης ως εκπρόσωπος αυτής ορίζεται η κ. Μαγκαναράκη Αιμιλία, προϊσταμένη της Δ/νσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Πολιτικών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης.

Υπεύθυνος για θέματα τεχνικής φύσεως που σχετίζονται με τη διαμόρφωση, αποκατάσταση και επέμβαση σε κτιριακές υποδομές του προς χρήση από τη δομή ακινήτου ορίζεται ο κ. Σταυράκης Δημήτρης, προϊστάμενος της Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης.

Στόχος των ενεργειών της 7ης ΥΠΕ Κρήτης και των συνεργαζόμενων φορέων είναι η εν λόγω δομή να αποτελέσει κέντρο αριστείας (centre of excellence) για θέματα άνοιας και τη νόσο Alzheimer, ολοκληρώνοντας σε ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας τις υφιστάμενες δομές παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στο συγκεκριμένο θεματικό πεδίο, λειτουργώντας ταυτόχρονα ως εκπαιδευτικό κέντρο και κέντρο αναφοράς για την άνοια και τη νόσο Alzheimer σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Οι υπηρεσίες που ενδεικτικά θα παρέχονται είναι:

Προγράμματα νοητικής ενδυνάμωσης και λογοθεραπείας, ενημέρωση και ψυχολογική υποστήριξη των περιθαλπόντων και οικογενειών αυτών, λειτουργία ιατρείων μνήμης και εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας».

Σχόλια