Ειδήσεις

ENTEC: Ερώτημα προς το Δήμο Φαιστού για την ξυλώδη βιομάζα

Ερώτημα προς το Δήμο Φαιστού απέστειλε η "ENTEC Σύμβουλοι Περιβάλλοντος" σχετικά με τις ενέργειες που έχει λάβει προκειμένου οι μαθητές και οι κάτοικοι να μην υποβάλλονται σε εκπομπές CO και PM και να εξασφαλίζεται η δημόσια υγεία, στα πλαίσια προγράμματος στο οποίο έχει συμμετάσχει ο δήμος σχετικά με την αξιοποίηση ξυλώδους βιομάζας.

Αναλυτικά, το ερώτημα αναφέρει τα εξής:

«Αξιότιμοι κύριοι,

Δεδομένων:

• Της συμμετοχής του Δήμου Φαιστού στο πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου 2007-2013 του στόχου "Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία" για το έργο "Ανάπτυξη Συστήματος Παραγωγής και Αξιοποίησης Ξυλώδους Βιομάζας για τη Θέρμανση Δημοτικών Κτηρίων - BIOMAS" με σκοπό την παραγωγή pellets καύσιμης ύλης αξιοποιώντας τη βιομάζα που παράγεται στις καλλιεργούμενες εκτάσεις της πεδιάδας του δήμου για τη θέρμανση σχολικών μονάδων,

• Των αρμοδιοτήτων των Δήμων που προβλέπει ο νόμος και αφορούν στα σχολεία της χώρας,

Σας επισυνάπτουμε παρουσίαση του ΕΜΠ, η οποία σχολιάζει τις εκπομπές ρύπων σε λέβητες βιομάζας και τη σύγκρισή τους με τα όρια που θέτει το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 303.

Συνεπεία του παραπάνω, παρακαλείστε όπως μας γνωρίσετε:

Τι μέριμνα έχει λάβει η δημοτική Αρχή, ώστε κατόπιν της ολοκλήρωσης του έργου οι μαθητές και οι κάτοικοι να μην υποβάλλονται σε εκπομπές CO και PM και να εξασφαλίζεται η δημόσια υγεία;

Με εκτίμηση,

Γιώργος Γιατράκος».

Σχόλια