Ειδήσεις

Τηλεδιάσκεψη για τη διασύνδεση πολιτισμού-βιώσιμου τουρισμού

Η διασύνδεση του πολιτισμού με το βιώσιμο τουρισμό στα πλαίσια του CRPM (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Παραθαλάσσιων Περιφερειών), με στόχο τη δικτύωση της Περιφέρειας Κρήτης με άλλες μεσογειακές περιφέρειες για τη σύμπραξη στα επερχόμενα ανταγωνιστικά προγράμματα, ήταν το θέμα τηλεδιάσκεψης που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Κρήτης με τη συμμετοχή εκπροσώπων άλλων Περιφερειών.

Συγκεκριμένα έλαβαν μέρος εκπρόσωποι των Περιφερειών Βαρκελώνης, Βαλεαρίδων, Ανατολ. Μακεδονίας, Θράκης, Μολίς, Γκόζο (Μάλτα) και Ρεν. Στη συνεδρίαση-τηλεδιάσκεψη από την Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχαν ο Γιώργος Αλεξάκης εντεταλμένος σύμβουλος Ευρωπαϊκών Θεμάτων, ο Μιχάλης Βαμιεδάκης εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα τουρισμού, ο Κώστας Φασουλάκης, εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα Πολιτισμού, και υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, η Περιφέρεια Κρήτης έχει επεξεργαστεί σχέδιο κοινών δράσεων για τη διασύνδεση πολιτισμού-βιώσιμου τουρισμού, το οποίο και παρουσιάστηκε προκειμένου να εντοπιστούν κοινά ενδιαφέροντα με τις υπόλοιπες Περιφέρειες. Η ανταπόκριση των Μεσογειακών Περιφερειών ήταν σημαντική, και στόχος είναι η δημιουργία ομάδων Περιφερειών με κοινά ενδιαφέροντα ενόψει της προκήρυξης των νέων προγραμμάτων.

Σχόλια