Ειδήσεις

Παρέμβαση Αυγενάκη για τα ταμειακά διαθέσιμα νοσοκομείων

Στην κάλυψη των δαπανών των νοσοκομείων με χρήματα από τα ταμειακά διαθέσιμα νοσοκομείων, που προορίζονται για εξόφληση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών, αναφέρεται ο βουλευτής Ηρακλείου κ. Λευτέρης Αυγενάκης με παρέμβασή του προς τον υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Παναγιώτη Κουρουπλή, σημειώνοντας ότι αυτά τα χρήματα δεν μπορεί να μεταβιβάζονται για την κάλυψη αναγκών άλλων τομέων του κράτους.

Σύμφωνα με το βουλευτή, οι προϋπολογισμοί των νοσοκομείων για το έτος 2015 οριοθετήθηκαν με συνολικό ποσό δαπάνης 1.388.587.994 € για την κάλυψη των αναγκών σε φάρμακα, υγειονομικό υλικό, ορθοπαιδικό υλικό, αντιδραστήρια, μισθοδοσία επικουρικού προσωπικού, υπηρεσίες (outsourcing) κ.ά.

Όπως επισημαίνει ο κ. Αυγενάκης, «το μήνα Ιανουάριο 2015 οι δαπάνες για αγορές των δημόσιων νοσοκομείων ανήλθαν στα 87,7 εκατομμύρια ευρώ (χωρίς τη μισθοδοσία του επικουρικού προσωπικού), ενώ η κρατική χρηματοδότηση που εγκρίθηκε για τον εν λόγω μήνα ανήλθε στα 43,3 εκατ. ευρώ, 50% μικρότερη σε σχέση με τις πραγματοποιηθείσες δεσμεύσεις στους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων και σε αντίθεση με τη μέχρι πρότινος τακτική να εκταμιεύεται το σύνολο του ποσού που αντιστοιχεί στις πραγματοποιηθείσες αγορές».

Σύμφωνα δε με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας, η κάλυψη του υπολοίπου 50% θα γίνει με τη χρήση των ταμειακών διαθεσίμων των νοσοκομείων. «Δηλαδή, όπως αναφέρει ο κ. Αυγενάκης, «με χρήματα που προορίζονται για την εξόφληση υποχρεώσεων των νοσοκομείων παρελθόντων ετών. Δαπανών δηλαδή για προμήθεια τροφίμων, υγειονομικού υλικού, φαρμάκων κ.λπ. των νοσοκομείων των οποίων η έγκριση εκκρεμεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο».

Τέλος, ο κ. Λ. Αυγενάκης ερωτά εάν «είναι αληθές το γεγονός ότι τα χρηματικά ποσά που δε μεταβιβάστηκαν στο υπουργείο Υγείας για την κάλυψη των αναγκών των νοσοκομείων θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη αναγκών άλλων τομέων του κράτους», «πώς η κυβέρνηση θα αποπληρώσει τις υποχρεώσεις των νοσοκομείων προς τρίτους του έτους 2014 όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισής των από το Ελεγκτικό Συνέδριο», εάν «θα συνεχίσει η κυβέρνηση να χρησιμοποιεί τα ταμειακά διαθέσιμα των νοσοκομείων τους επόμενους μήνες περικόπτοντας ακόμα περισσότερο την κρατική χρηματοδότηση των νοσοκομείων» και «πώς θα αποκαταστήσει η κυβέρνηση την αναντιστοιχία μεταξύ δαπανών των νοσοκομείων και ισόποσης κρατικής χρηματοδότησης;».

Σχόλια