Ειδήσεις

Ηλεκτρονική ενημέρωση για δράσεις του Δήμου Κισσάμου

Ο Δήμος Κισσάμου, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του για άμεση και έγκαιρη ενημέρωση των δημοτών του για τις δράσεις, τα έργα, τις εκδηλώσεις και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του, προχωράει στην έκδοση ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου (e-newsletter) το οποίο θα αποστέλλεται σε όσους - πολίτες ή φορείς - το επιθυμούν.

Υπεύθυνος σύνταξης του εν λόγω ενημερωτικού δελτίου είναι - σύμφωνα και με την υπ. αρ. 30/2015 απόφαση δημάρχου - ο κ. Γαβριήλ Κουρής, ειδικός σύμβουλος του δημάρχου Κισσάμου.

Όσοι επιθυμούν να λαμβάνουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) το Newsletter του Δήμου Κισσάμου, θα πρέπει να εγγραφούν στη σχετική λίστα αποδεκτών, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δ/νση: kissamospress@gmail.com, αναφέροντας σε αυτό το όνομα, το επίθετο και την ηλεκτρονική διεύθυνση (email) στην οποία επιθυμούν να λαμβάνουν το Newsletter.

Το πρώτο τεύχος του ενημερωτικού δελτίου, το οποίο αφορά την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2015, είναι διαθέσιμο διαδικτυακά και ως e-book, στη διεύθυνση: http://issuu.com/dimoskissamou/docs/kissamos1.

Σχόλια