Ειδήσεις

Νέο Δ.Σ. στην Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών

Την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015 έγινε στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών. Εκ μέρους του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΙΜ ο πρόεδρος κ. Αλέξης Καλοκαιρινός και η γραμματέας κυρία Λένα Τζεδάκη-Αποστολάκη παρουσίασαν τον απολογισμό της τριετίας 2012-2014.

Στη συνέχεια αναγνώσθηκε η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής από τον κ. Ξενοφώντα Λήμνιο, εγκρίθηκε ο απολογισμός 2014 και ο προϋπολογισμός 2015 και ακολούθησαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής, τις οποίες διενήργησε Εφορευτική Επιτροπή υπό την προεδρία του δικηγόρου κ. Γιάννη Σερπετσιδάκη.

Το Σάββατο 7/3/2015 συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΙΜ, από τα μέλη του που εξελέγησαν κατά τις αρχαιρεσίες, ως εξής:

Πρόεδρος: Αλέξης Καλοκαιρινός

Αντιπρόεδρος: Κλαίρη Μιτσοτάκη

Γραμματέας: Λένα Τζεδάκη-Αποστολάκη

Ταμίας: Αργυρή Γαλενιανού

Μέλη: Μανόλης Δρακάκης, Γωγώ Μοσχόβη, Γιώργος Νικολακάκης.

Η νέα Εξελεγκτική Επιτροπή της ΕΚΙΜ απαρτίζεται από τους κυρίους Μανόλη Βασιλάκη, Ξενοφώντα Λήμνιο και Γιάννη Χλουβεράκη.

Σχόλια