Ειδήσεις

Προτάσεις δημάρχου Κισσάμου για θέματα Παιδείας στην ΚΕΔΕ

Στη 2η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Παιδείας, Θρησκευμάτων και Νεολαίας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) συμμετείχε την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015 ο δήμαρχος Κισσάμου Θεόδωρος Σταθάκης.

Στη διάρκεια αυτής, ο κ. Σταθάκης αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι τονίζοντας  πως «τα τελευταία χρόνια - μετά και την εφαρμογή του "Καλλικράτη" - τα προβλήματα που καταγράφονται στον τομέα Παιδείας, κυρίως λόγω των σημαντικών περικοπών πόρων που έχουν υποστεί οι Δήμοι και οι Σχολικές Επιτροπές, συνεχώς αυξάνονται, με αποτέλεσμα οι Δήμοι να αδυνατούν να ανταποκριθούν με επάρκεια και αποτελεσματικότητα στις ανάγκες και τα προβλήματα των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους».

Στο πλαίσιο αυτό κατέθεσε υπόμνημα προτάσεων για τα ζητήματα όπου η ΚΕΔΕ οφείλει να διεκδικήσει λύσεις, προτάσσοντας, μεταξύ άλλων, τα εξής:

1. Την αύξηση της χρηματοδότησης των Σχολικών Επιτροπών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους.

2. Να επιτραπεί στους Δήμους να επιχορηγούν τις Σχολικές Επιτροπές κατά το αναγκαίο ύψος σε βάρος του προϋπολογισμού τους.

3. Την αύξηση της χρηματοδότησης μέσω ΣΑΤΑ για τις ανάγκες συντήρησης/αναβάθμισης των σχολικών εγκαταστάσεων, περιλαμβανομένων και των μικρών έργων.

4. Τη μέριμνα εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης για την εξόφληση των εκκρεμών υποχρεώσεων κάθε Σχολικής Επιτροπής ή δυνατότητα ένταξης και των Σχολικών Επιτροπών στις ρυθμίσεις του Ν.4038/2012, με σκοπό την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους.

5. Την επαναφορά του θεσμού των σχολικών φυλάκων, ιδιαίτερα για τα μεγάλα και πολυπληθή σχολικά συγκροτήματα.

6. Τη συνέχιση του Προγράμματος Δία Βίου Μάθησης σε όλους τους Δήμους με χρηματοδότηση από το ΣΕΣ 2014-2020.

7. Την υλοποίηση προγράμματος ψυχοκοινωνικής στήριξης μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών με διεκδίκηση χρηματοδότησης από το ΣΕΣ 2014-2020.

8. Την ανασύσταση των Τοπικών Συμβουλίων Νέων (ΤοΣυΝ).

Η αρμόδια Επιτροπή της ΚΕΔΕ έκανε μάλιστα αποδεκτές - ενσωματώνοντάς τις στο τελικό κείμενο που θα κατατεθεί στη διαδικασία του προσυνεδριακού διαλόγου της ΚΕΔΕ για τα θέματα παιδείας αλλά και στο υπόμνημα που θα αποσταλεί στο νέο υπουργό Παιδείας - τις προτάσεις του δημάρχου Κισσάμου για ρητή αναφορά της ανάγκης αύξησης της χρηματοδότησης των Σχολικών Επιτροπών, και ένταξης και αυτών στις ρυθμίσεις του Ν. 4038/2012 με σκοπό την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους και της υλοποίησης προγράμματος ψυχοκοινωνικής στήριξης μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών με διεκδίκηση χρηματοδότησης από το ΣΕΣ 2014-2020.

Σχόλια