Ειδήσεις

Νέες προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε δημοτικά και νηπιαγωγεία, καθώς και σε ολοήμερα ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.

Αναλυτικότερα, το υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε ότι για το σχολικό έτος 2014-2015 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 13 εκπαιδευτικοί πλήρους και 3 μειωμένου ωραρίου του κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, 3 εκπαιδευτικοί πλήρους και 1 μειωμένου ωραρίου του κλάδου ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, 5 εκπαιδευτικοί πλήρους ωραρίου του κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, 3 εκπαιδευτικοί πλήρους και 4 μειωμένου ωραρίου του κλάδου ΠΕ16.01-Μουσικής, 3 εκπαιδευτικοί πλήρους και 3 μειωμένου ωραρίου των κλάδων ΠΕ19&ΠΕ20-Πληροφορικής και 2 εκπαιδευτικοί μειωμένου ωραρίου του κλάδου ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών για την κάλυψη λειτουργικών κενών αποκλειστικά και μόνον στα δημοτικά σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων "Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3" του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση", ΕΣΠΑ 2007-2013.

Για να δείτε τα ονόματα πατήστε εδώ


Επίσης ανακοινώθηκε ότι για το σχολικό έτος 2014-2015 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 4 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων για την κάλυψη λειτουργικών κενών αποκλειστικά και μόνον στο απογευματινό πρόγραμμα των κλασικών Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και 9 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών για την κάλυψη λειτουργικών κενών αποκλειστικά και μόνον στο Ολοήμερο Τμήμα των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων "Υποστήριξη των Ολοήμερων Σχολείων (Β) - ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3" του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", ΕΣΠΑ 2007-2013 για το διδακτικό έτος 2014-2015.

Για να δείτε τα ονόματα πατήστε εδώ


Τέλος, το υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε ότι για το σχολικό έτος 2014-2015 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 30 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και 10 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για να δείτε τα ονόματα πατήστε εδώ

Όλοι οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 9 έως την Τρίτη 10 Μαρτίου 2015 οπότε και θα τοποθετηθούν με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες της περιοχής που προσλήφθηκαν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Σχόλια