Ειδήσεις

Συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος την Τρίτη

Την Τρίτη 10 Μαρτίου 2015 στις 12 το μεσημέρι συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου.

Tα θέματα που θα συζητηθούν στη συνεδρίαση είναι τα παρακάτω:

Α. Ανακοινώσεις προέδρου.

Β. Παρουσίαση του προτεινόμενου προτύπου πιστοποίησης για την αειφόρο διαχείριση και ανάπτυξη των παραλιών της Μεσογείου, Costa Nostrum®, από την ΑΕΛΙΑ - Αειφόρος Μηχανική και το διπλ. μηχανολόγο μηχανικό, MSc, Βασίλη Ζησιμόπουλο.

1. Έκφραση άποψης επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. απ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ /οικ.107017/28.8.2006), για το παρακάτω Σχέδιο:

1.1 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών του υδατικού διαμερίσματος Κρήτης, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 177631/29-12-2014 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ

2. Έκφραση άποψης επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4014/11 και της Κ.Υ.Α. με αριθμ. 1649/45/14, για τα παρακάτω έργα:

2.1 Τουριστικό συγκρότημα επιπλωμένων διαμερισμάτων 4*, ιδιοκτησίας Ευάγγελος Κωστάκης Α.Ε. στη θέση Πύργος Ψηλονέρου Δήμου Πλατανιά Π.Ε. Χανίων, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 4231/16-12-2014 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

2.2 Μονάδα παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος, ιδιοκτησίας "ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε." στη θέση "Φυλακές Αγιάς" στο δήμο Χανίων Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας, Π.Ε. Χανίων, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 4012/24-12-2014 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

2.3 Mονάδα παραγωγής και αποθήκευσης εκρηκτικών υλών, ιδιοκτησίας «Κ. & Γ. Βαμβουκάκης Α.Β.Ε.Ε", στη θέση "Προφήτης Ηλίας", δ.δ. Σκαλανίου Δήμου Ηρακλείου, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 4023/14/12-1-2015 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

2.4 Ξενοδοχειακή Μονάδα Κλασικού Τύπου 4*, 717 κλινών, με την επωνυμία "Ακτή Ζευς Α.Ε." στη θέση Ληνοπεράματα, εκτός ορίων οικισμού, Δ.Ε. Γαζίου Δήμου Μαλεβιζίου, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 4639/27-1-2015 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.2.5 Ξενοδοχειακή Μονάδα Κλασικού Τύπου 4*, 444 κλινών, με την επωνυμία "Χρυσή Αμμουδιά" στη θέση Ανισσαράς, εκτός ορίων οικισμού, δήμου Χερσονήσου, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 20/23-1-2015 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

2.6 Οριοθέτηση-διευθέτηση τμήματος ρέματος Παλαιοκάστρου, δήμου Μαλεβιζίου Π.Ε. Ηρακλείου, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 165/10-2-2015 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

3. Προγραμματικές συμβάσεις:

3.1 Έγκριση σύναψης νέας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Κισσάμου, με αντικείμενο την "Τεχνική συνεργασία-υποστήριξη σε έργα και μελέτες του Δήμου Κισσάμου" άνευ οικονομικού ανταλλάγματος, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 25148/25-02-2015 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων.

3.2 Έγκριση 1ης τροποποίησης της από 25-02-2014 Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου "Έρευνα και τεκμηρίωση για τη δημιουργία κέντρου της μουσικής-χορευτικής-τραγουδιστικής κρητικής παράδοσης με τίτλο "Μουσείο Μουσικών" στις Λουσακιές του δήμου Κισσάμου, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 20463/13-02-2015 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων.

Σχόλια