Ειδήσεις

Παρατηρητήριο Έργων και Μελετών στην Περιφέρεια

Η Περιφέρεια Κρήτης κάνει πράξη τη λειτουργία του "Παρατηρητηρίου Έργων και Μελετών" πρωτοπορώντας πανελλαδικά. Το φιλόδοξο σχέδιο της Περιφέρειας Κρήτης "Παρατηρητήριο Έργων και Μελετών", ολοκληρώνοντας την πιλοτική του εφαρμογή, περνάει μέχρι το καλοκαίρι του 2015 σε πλήρη λειτουργία, παρακολουθώντας καθημερινά την εξέλιξη των έργων που υλοποιούνται σε ολόκληρο το νησί από την Περιφέρεια και καλύπτοντας παράλληλα την ανάγκη ενημέρωσης και των ίδιων των πολιτών.

Στο καινοτόμο αυτό πληροφοριακό σύστημα θα καταγράφονται για κάθε έργο τα χρονοδιαγράμματα, οι φάσεις και η πορεία υλοποίησης, τα οικονομικά δεδομένα κ.λπ., στοιχεία που θα καταχωρούνται σε πραγματικό χρόνο παρέχοντας στον πολίτη πλήρη πρόσβαση σε αυτά, ολοκληρωμένη ενημέρωση και δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας των έργων.

Το σύστημα ξεκίνησε την πιλοτική του εφαρμογή την προηγούμενη χρονιά, με καταγραφή αρχικά των έργων και μελετών που υλοποιεί η Περιφέρεια Κρήτης και πολλά προβλήματα να συνοδεύουν την πρότυπη εφαρμογή του, ενώ το τελευταίο διάστημα οι συσκέψεις είναι συνεχείς, προκειμένου στην πλήρη λειτουργία του να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, με απώτερο σκοπό την απεικόνιση σε καθημερινή βάση της πορείας των τεχνικών έργων στο νησί.

Ο στόχος του περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη και της αρμόδιας αντιπεριφερειάρχη Βιργινίας Μανασάκη-Ταβερναράκη είναι να τεθεί σε πλήρη λειτουργία στις αρχές καλοκαιριού 2015 οπότε θα καταχωρούνται τα τεχνικά στοιχεία παρακολούθησης των έργων στο νησί σε ημερήσια βάση. Με αυτόν τον τρόπο το "Παρατηρητήριο Έργων και Μελετών" θα αποτελέσει μία δυναμική βάση δεδομένων που θα εξελίσσεται συνεχώς, καθώς θα υπάρχει πρωτογενής ενημέρωση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας από όλους τους Δήμους της Κρήτης, και θα εισαχθούν επιπλέον πληροφορίες, όπως φωτογραφικό υλικό των έργων, γεω-χωρικά δεδομένα κ.ά.

Αξίζει να αναφερθεί τέλος ότι αντίστοιχο πρόγραμμα παρακολούθησης δεν έχει εφαρμοστεί πουθενά αλλού στην Ελλάδα, με την Περιφέρεια Κρήτης να πρωτοπορεί για μια ακόμα φορά σε εθνικό επίπεδο.

Σχόλια