Ειδήσεις

Η Περιφέρεια σε συνέδριο για τη θαλάσσια πολιτική

Σε συνέδριο με θέμα "Ενισχύοντας την Ολοκληρωμένη Διαχείριση και Θαλάσσια Πολιτική στη Μεσόγειο" για την αξιοποίηση των Μεσογειακών Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετείχε η Περιφέρεια Κρήτης στις Βρυξέλλες. Το συνέδριο φιλοξενήθηκε από την Επιτροπή των Περιφερειών και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος "Επικοινωνία και Κεφαλαιοποίηση της Θαλάσσιας Ολοκληρωμένης Προσέγγισης στην Μεσόγειο".

Ο σκοπός και τα αποτελέσματα του συνεδρίου έχουν διπλή αξία: λόγω της ευκαιρίας για σημαντικές τοποθετήσεις σε επιστημονικό επίπεδο από τους συντονιστές 13 Μεσογειακών Προγραμμάτων που ολοκληρώνονται, αλλά και  με δεδομένη την έναρξη της νέας χρηματοδοτικής περιόδου και των νέων Μεσογειακών Προγραμμάτων 2014-2020. Οι παρεμβάσεις των συμμετεχόντων φορέων Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, Ευρωπαϊκών Ινστιτούτων, Αρχών και λοιπών Οργανισμών που υλοποιούν αυτά τα Προγράμματα, αλλά συγχρόνως  οι επισημάνσεις-παρατηρήσεις εκ μέρους της  Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ε.Ε. και η ανάγκη κεφαλαιοποίησης της αποκτημένης γνώσης αποτελούν σημαντικά σημεία στα οποία θα εστιάσει η νέα χρηματοδοτική περίοδος ως προς την αξιολόγηση και επιλογή των μελλοντικών Μεσογειακών Προγραμμάτων. Για το σκοπό αυτό, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου αναπτύχθηκαν επιμέρους συζητήσεις ως προς το αντικείμενο των προτάσεων και τις απαιτούμενες συνέργειες των διαφόρων φορέων στη Μεσόγειο, που θα αποτελέσουν και την προστιθέμενη αξία στις προτάσεις που πρόκειται να υποβληθούν και να χρηματοδοτηθούν τη νέα περίοδο.

Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησε στο Συνέδριο η δρ Ελένη Χατζηγιάννη, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού.

Σχόλια