Ειδήσεις

Εκλογές στην Ένωση Συλλόγων Γονέων Ηρακλείου

Το Δ.Σ. της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών του Δήμου Ηρακλείου πραγματοποιεί τακτική εκλογική-απολογιστική γενική συνέλευση των αντιπροσώπων της Ένωσης τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2015 και ώρα 17:00 στο αμφιθέατρο του 3ου Λυκείου (Δημοκρατίας 12).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Ένωσης, σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση θα επαναληφθεί τη Δευτέρα 30 Μαρτίου και ώρα 17:00 στον ίδιο χώρο. Η δεύτερη συνέλευση θα είναι και η τελική αφού η απαρτία υπάρχει με την παρουσία όσων αντιπροσώπων προσέλθουν.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

1. Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ.

2. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής και διεξαγωγή εκλογών για ανάδειξη: α) Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, β) Ελεγκτικής Επιτροπής, γ) Εκπροσώπων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας και στις Σχολικές Επιτροπές Παιδείας του Δήμου Ηρακλείου, και δ) αντιπροσώπων για την τριτοβάθμια Ομοσπονδία Ενώσεων Συλλόγων Γονέων.

Σημειώνεται ότι, για να συμμετέχουν νόμιμα στη συνέλευση οι αντιπρόσωποι των Συλλόγων Γονέων, θα πρέπει να είναι εκλεγμένοι σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «απαιτείται να προσκομιστούν τα παρακάτω δικαιολογητικά νομιμοποίησης:

1. Πρακτικό Γ.Σ. και αρχαιρεσιών του Συλλόγου (υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από την Εφορευτική Επιτροπή). Στο πρακτικό θα αναφέρονται ο αριθμός των γονέων που ψήφισαν, απαραίτητα ο αριθμός των μαθητών που εκπροσωπούν (για να διαπιστωθεί ο αριθμός των αντιπροσώπων του Συλλόγου αφού εκλέγεται ένας αντιπρόσωπος ανά 30 μαθητές των οποίων οι γονείς πήραν μέρος στις εκλογές) και τα στοιχεία των αντιπροσώπων με τη σειρά που εκλέχτηκαν.

2. Κατάσταση ψηφισάντων γονέων με το ονοματεπώνυμο και την υπογραφή τους (υπογεγραμμένη από την Εφορευτική Επιτροπή).

3. Βεβαίωση του διευθυντή του σχολείου για τον αριθμό του συνόλου των μαθητών.

Η αντιπροσώπευση είναι δυνατή εάν στις εκλογές ψήφισαν γονείς που εκπροσωπούν το 1/3 των μαθητών του σχολείου (παράδειγμα το σχολείο έχει 210 μαθητές και ψήφισαν 55 γονείς που εκπροσωπούν 72 μαθητές, οπότε είμαστε νόμιμοι γιατί εκπροσωπείται το 1/3 του συνόλου των μαθητών του σχολείου)».

Σχόλια