Ειδήσεις

Ξεκίνησαν οι εργασίες στον παλιό νερόμυλο της Βιάννου

Ξεκίνησε το έργο της αποκατάστασης του παραδοσιακού νερόμυλου και η μετατροπή του κτηρίου που στέγαζε το παλιό δημαρχείο Βιάννου σε δημοτική βιβλιοθήκη, σύμφωνα με πρόσφατη σύμβαση που υπέγραψε ο δήμαρχος Βιάννου Παύλος Μπαριτάκης. Βασικός στόχος της προτεινόμενης παρέμβασης είναι η αποκατάσταση του κτηριακού συγκροτήματος του Μύλου (δεξαμενή, γλυκάτο, πηγάδι, ζουριό και κυρίως μύλος), καθώς και η ανακατασκευή του βασικού μηχανισμού άλεσης ώστε να αποτελεί ένα σημείο που θα αναδεικνύει διαχρονικά πολιτιστικά χαρακτηριστικά του οικισμού της Άνω Βιάννου.

Οι εργασίες για την προστασία, αποκατάσταση και επανάχρηση αφορούν σε: Καθαρισμό από τη βλάστηση που έχει καλύψει εσωτερικά το μύλο, καθαρισµό και απομάκρυνση των υλικών από το κατεστραμμένο δώμα, αποκατάσταση των υφιστάμενων λιθοδομών και ανακατασκευή των κατεδαφισμένων τμημάτων των τοιχοποιιών, ανακατασκευή του δώματος, ανακατασκευή του μηχανισµού άλεσης και αποκατάσταση-στερέωση του γλυκάτου και του πηγαδιού.

Η βιβλιοθήκη, όπως ήδη αναφέρθηκε, θα φιλοξενηθεί στο ιδιόκτητο κτήριο του Δήμου, για το οποίο απαιτείται να γίνουν κτηριακές παρεμβάσεις, καθώς και εργασίες διαμόρφωσης και εξοπλισμού. Συνοπτικά, οι απαραίτητες εργασίες για τη δημιουργία της δημοτικής βιβλιοθήκης αφορούν: Επιδιόρθωση της κεραμοσκεπούς του κτηρίου. Ανάπλαση της όψης και νέοι χρωματισμοί. Εσωτερικές διαμορφώσεις του κτηρίου. Αναδιαμόρφωση των χώρων υγιεινής. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου µε κατασκευή ράμπας πρόσβασης. Αναγκαίος μηχανολογικός εξοπλισμός. Ηλεκτρονικός εξοπλισμός και λογισμικό. Εξοπλισμός µε τα αναγκαία έπιπλα.

Βασική ιδέα είναι το κτήριο να διατηρήσει τη βασική λειτουργική του δομή και να µην υπάρξουν σημαντικές δομικές παρεμβάσεις. Ο δήμαρχος Βιάννου σε δήλωσή του ανάφερε: Ξεκινήσαμε σήμερα άλλη μια σημαντική παρέμβαση που αναδεικνύει την πολιτιστική κληρονομιά και την ιστορία του τόπου μας. Εδώ στο πλακάδο της Βιάννου, όπου ήδη φιλοξενείται το Λαογραφικό Μουσείο, εδώ που βρίσκεται η προτομή του Ιωάννη Κονδυλάκη, ο Δήμος Βιάννου, αξιοποιώντας τα ευρωπαϊκά προγράμματα, δημιουργεί ένα σημαντικό πολιτιστικό πόλο για την περιοχή και την ενδοχώρα της Κρήτης, που θα συμβάλει στον εμπλουτισμό του τοπικού τουριστικού προϊόντος. Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους δωρητές τμήματος του κτηρίου του παλαιού νερόμυλου.

Σχόλια