Ειδήσεις

Κατατέθηκαν 17 επενδυτικά σχέδια στην Αναπτυξιακή Ηρακλείου

Ολοκληρώθηκε η υποβολή των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της από 10 Δεκεμβρίου 2014 προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 "Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER", που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Ηρακλείου, με συγχρηματοδότηση από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Υποβλήθηκαν συνολικά 17 επενδυτικά σχέδια συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 2.847.043,79 ευρώ με δημόσια δαπάνη 1.423.521,90 ευρώ. Το ποσό που προκηρύχθηκε ήταν συνολικού κόστους 1.430.000 ευρώ με δημόσια δαπάνη 715.000 ευρώ. Ο προτάσεις που υποβλήθηκαν ανά δράση είναι:

ΠΟΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ

Στήλη1

Στήλη2

Στήλη3

Στήλη4

Στήλη5

ΚΩΔ.

ΔΡΑΣΗ

Σ.Κ.

Δ.Δ.

Ποσοστό Ενίσχυσης

Αριθ. Προτ.

Σ.Κ

Δ.Δ.

L123α

Μεταποίηση-τυποποίηση αγροτικών προϊόντων

500.000,00

250.000,00

50%

9

1.681.430,80

840.715,40

L312-1

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων

430.000,00

215.000,00

50%

5

580.086,79

290.043,40

L312-3

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α' μεταποίηση

500.000,00

250.000,00

50%

3

585.526,20

292.763,10

Σύνολο

1.430.000,00

715.000,00

17

2.847.043,79

1.423.521,90

Σχόλια