Ειδήσεις

Ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου τη Δευτέρα

Σε ειδική συνεδρίαση καλεί το Περιφερειακό Συμβούλιο τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2015 ο πρόεδρος του Σώματος Γ. Πιτσούλης.

Η συνεδρίαση θα γίνει στις 2 το μεσημέρι της ερχόμενης Δευτέρας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης "Απολογισμός πεπραγμένων του περιφερειάρχη και της Εκτελεστικής Επιτροπής", σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 185 του Ν. 3852/10 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα "Καλλικράτης»".

Σχόλια