Ειδήσεις

"Παιχνίδια στην πλάτη των αγροτών παίζει η κυβέρνηση"

Στη δέσμευση των αποθεματικών του ΟΠΕΚΕΠΕ από την κυβέρνηση σε βάρος των αγροτών, αναφέρεται σε κοινοβουλευτική του παρέμβαση ο βουλευτής Ηρακλείου κ. Λευτέρης Αυγενάκης προς τον υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Παναγιώτη Λαφαζάνη, τον οποίον ερωτά πότε θα αποπληρωθούν οι πληρωμές που εκκρεμούν, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα, αλλά και τη νομιμότητα των εν αποφάσεων αυτών με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Αναλυτικά η ερώτηση του Λευτέρη Αυγενάκη:

«Με το ΦΕΚ Β 293/ 27-2-15 "Διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων του Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π. από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)" αποφασίζεται «η τήρηση των διαθεσίμων ταμειακών υπολοίπων του Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π./Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. που δε θα χρησιμοποιούνται άμεσα για πληρωμές δικαιούχων, σε έντοκο λογαριασμό εκτός του τραπεζικού ιδρύματος του Οργανισμού Πληρωμής, ήτοι στην Τράπεζα της Ελλάδος (Κεντρικό Κατάστημα). Τα ταμειακά αυτά υπόλοιπα μπορεί να προέρχονται είτε από επιχορηγήσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού είτε από την Προχρηματοδότηση στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ή/και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας».

Είναι προφανές ότι με αυτή την κίνηση η κυβέρνηση αποσκοπεί στην κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών του δημοσίου σε βάρος των αγροτών. Η παραπάνω απόφαση επιτείνει τους φόβους των αγροτών για την μετάθεση στο άγνωστο των δικαιούμενων πληρωμών, που βρίσκονται σ' εκκρεμότητα εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, δημιουργώντας κυριολεκτικά οικονομική ασφυξία στον αγροτοκτηνοτροφικό κλάδο, ενόψει μάλιστα της νέας καλλιεργητικής περιόδου και των άμεσων χρηματοδοτικών αναγκών, που αυτή απαιτεί. Το γεγονός θα δημιουργήσει συνθήκες "ασφυξίας" στην ρευστότητα των αγροτών, η οποία έχει επιβαρυνθεί ήδη αρκετά εξαιτίας της καθυστέρησης που παρατηρείται σε αρκετές πληρωμές.

Επιπλέον η απόφαση αυτή λαμβάνεται με διαδικασίες fast track, αλλά και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς και του Δ.Σ. του οργανισμού. Η ασαφής διατύπωση περί «ποσών που δε θα χρησιμοποιούνται άμεσα για πληρωμές δικαιούχων» δημιουργεί ερωτηματικά για το ποιες πληρωμές θεωρούνται άμεσες και ποιες όχι και σε κάθε περίπτωση δημιουργεί συνθήκες ανασφάλειας και αδιαφάνειας.

Να σημειωθεί ότι ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Ε. Αποστόλου, ενώ διαβεβαίωσε ότι δεν τίθενται σε κίνδυνο οι ευρωπαϊκές και εθνικές ενισχύσεις, εντούτοις δεν προχώρησε στην ανακοίνωση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος πληρωμών λέγοντας αόριστα ότι αυτό θα γίνει τις επόμενες μέρες.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

1. Πότε θα αποπληρωθούν η συνδεδεμένη ενίσχυση βαμβακιού, η ολοκληρωμένη των ζαχαρότευτλων, τα προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και γεωργίας, το υπόλοιπο της εξισωτικής του 2014 και των διορθώσεων για τα έτη 2013 και 2012, η ενιαία ενίσχυση για τα έτη 2014 και 2013, η επιστροφή ΦΠΑ σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον γεωργικό Τομέα, η επιστροφή του ΕΦΚ πετρελαίου σε σημαντικό αριθμό γεωργών, τα προγράμματα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»;

2. Υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ;

3. Η απόφαση για μεταφορά των διαθεσίμων του ΟΠΕΚΕΠΕ υπό την εποπτεία της ΤτΕ δημιουργεί προϋποθέσεις επιβολής προστίμων από την Ε.Ε αφού εν μέρει καταργείται η αυτοτελής λειτουργία του, πράγμα, που απαγορεύεται κατηγορηματικά από την Ε.Ε;

4. Η χρήση κοινοτικών κονδυλίων για την αγορά repos είναι σύννομη με την ευρωπαϊκή νομοθεσία;».

Σχόλια