Ειδήσεις

Η Περιφέρεια στο έργο "Γαλάζια Ενέργεια" για τη Μεσόγειο

Το Ενεργειακό Κέντρο της Περιφέρειας Κρήτης συμμετείχε, μετά από πρόσκληση, στη δεύτερη συνεδρίαση της Επιστημονικής Επιτροπής του έργου BLUENE που αφορά τη Γαλάζια Ενέργεια στη Μεσόγειο, που πραγματοποιήθηκε στις 27 και 28 Φεβρουαρίου στη Βαρκελώνη.

Η αξιοποίηση της "Γαλάζιας Ενέργειας" στη λεκάνη της Μεσογείου είναι το αντικείμενο του προγράμματος εδαφικής συνεργασίας MED με συμμετέχοντες από την Ιταλία, την Ελλάδα, την Κροατία και την Ισπανία και με εμπειρογνώμονες από Πορτογαλία, Ελλάδα, Ισπανία και Δανία.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η συγκέντρωση και αποτίμηση υπαρχόντων δεδομένων για τις "Γαλάζιες Ενέργειες" στη Μεσόγειο, η προσαρμογή των υπαρχουσών τεχνολογιών στο μεσογειακό περιβάλλον, οι ιδιαιτερότητες των λειτουργούντων πιλοτικών έργων, ο βιώσιμος συνδυασμός του τουρισμού και του περιβάλλοντος με τις θαλάσσιες τεχνολογίες παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, το κατάλληλο ρυθμιστικό και νομοθετικό περιβάλλον καθώς και η "αλυσίδα αξίας" και χρηματοδότησης για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα που συνδέεται με την "έξυπνη ανάπτυξη" των μεσογειακών περιφερειών. Παρουσιάστηκαν επίσης τα αποτελέσματα σχετικού συνεδρίου με θέμα τη "Γαλάζια ανάπτυξη" που έγινε στη Μασσαλία το Δεκέμβριο του 2014.

Στις εργασίες συμμετείχε ο κ. Ν. Ζωγραφάκης, διευθυντής του Ενεργειακού Κέντρου Περιφέρειας Κρήτης, που αποτίμησε τα μέχρι τώρα αποτελέσματα από τη σκοπιά της περιφερειακής ανάπτυξης, της "έξυπνης εξειδίκευσης" και της καινοτομίας σε περιφερειακό επίπεδο και της συνεργασίας σε περιφερειακό, νησιωτικό, μεσογειακό και σε μακρο-περιφερειακό επίπεδο καθώς και των κατευθύνσεων ενσωμάτωσης των συμπερασμάτων στη νέα προγραμματική περίοδο των προγραμμάτων ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας.

Σχόλια