Ειδήσεις

Συναγερμός για τα απορρίμματα και στα Χανιά

Αντιμέτωπος με το σοβαρότατο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων βρίσκεται και ο Δήμος Χανίων, καθώς η σύμβαση που είχε με την ΔΕΔΙΣΑ έληξε και για την υπογραφή νέας χρειάζεται η έγκριση της τόσο από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης όσο και από τον Ελεγκτικό Συνέδριο.

Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το ενδεχόμενο να υπάρξουν καθυστερήσεις, σήμανε συναγερμό και προκειμένου η πόλη να μην κατακλυστεί από απορρίμματα ως λύση και μάλιστα με τη μορφή του κατεπείγοντος, αποφασίστηκε η εκτέλεση του έργου της συλλογής και διαχείρισης των απορριμμάτων, να γίνει με ανάθεση.

Με απευθείας ανάθεση στη ΔΕΔΙΣΑ ο Δήμος Χανίων προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα της αποκομιδής των απορριμμάτων επικαλούμενος μάλιστα λόγους δημόσιας υγείας.

Μπροστά στον κίνδυνο το σύνολο του δήμου να βρεθεί αντιμέτωπο με τους σωρούς των απορριμμάτων η δημοτική Αρχή προχώρησε στην απόφαση αυτή έχοντας να αντιμετωπίσει δύο βασικά προβλήματα.

Το ένα αφορά την αδυναμία λόγω έλλειψης προσωπικού και εξοπλισμού να καλύψει η αρμόδια υπηρεσία καθαριότητας του δήμου όλο το εύρος του Καλλικρατικού δήμου και το άλλο, την γραφειοκρατία που υπάρχει και απαιτεί η νέα σύμβαση μεταξύ του Δήμου Χανίων και της ΔΕΔΙΣΑ για τις «Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών», που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014 να εγκριθεί εκ νέου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης όπου βρίσκεται για έλεγχο και στη συνέχεια να αποσταλεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο, για τον προληπτικό έλεγχο της νομιμότητας ώστε αφού υπογραφεί  να τεθεί σε ισχύ.

Η απόφαση δίνει μάλιστα και συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα μέσα στον οποίο ο δήμος ελπίζει ότι θα ξεπεράσει την γραφειοκρατία όχι όμως και το πρόβλημα της υποστελέχωσης του προσωπικού καθαριότητας και της έλλειψης μέσων.

Αντώνης Νομικός

Σχόλια