Ειδήσεις

Υποβολή δικαιολογητικών για τους δημοτικούς βοσκότοπους

Ο Δήμος Πλατανιά καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους κτηνοτρόφους δημότες του δήμου, που επιθυμούν να εισάγουν τα ζώα τους στους δημοτικούς βοσκοτόπους, κατά την κτηνοτροφική θερινή περίοδο έτους 2015 (από 1ης Μαΐου έως 31ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με την Απόφαση Δ.Σ. 197/2013) να υποβάλουν τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά.

α) Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα φαίνεται ο ακριβής αριθμός κατά είδος, των μικρών και μεγάλων ζώων που επιθυμούν να εισάγουν στους βοσκότοπους των δημοτικών διαμερισμάτων του Δήμου μας και ο αριθμός ενωτίων αυτών.

β) Φωτοαντίγραφο Μητρώου εκμετάλλευσης.

γ) Αποδεικτικό καταβολής του δικαιώματος βοσκής έτους 2014 και παλαιότερων ετών (στις περιπτώσεις  που υπάρχουν οικονομικές οφειλές για προηγούμενα έτη).

δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι κύριοι ή καθ' οιανδήποτε τρόπο κάτοχοι βοσκησίμων τόπων συνολικώς μεγαλυτέρων των πεντακοσίων (500) στρεμμάτων.

Η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται από την 02/03/2015 έως και την 31/03/2015, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα κατά τόπους δημοτικά καταστήματα ως παρακάτω.

α) Για τους δημοτικούς βοσκότοπους που βρίσκονται στις Τοπικές Κοινότητες Αφράτων και Ροδωπού της Δημοτικής Ενότητας Κολυμβαρίου, στο δημοτικό κατάστημα που βρίσκεται στην Τ.Κ. Κολυμβαρίου στην κ.ά. Ανθή Παπαδοκωνσταντάκη τηλ.: 2824/340.100.

β) Για τους δημοτικούς βοσκότοπους που βρίσκονται στις Τοπικές Κοινότητες Λάκκων, Μεσκλών και Καράνου της Δημοτικής Ενότητας Μουσούρων, στο δημοτικό κατάστημα που βρίσκεται στην Τοπ. Κοιν. Αλικιανού στην κ. Σοφία Κριαρά τηλ.: 2821/341.000.

Σχόλια