Ειδήσεις

14 επικουρικοί γιατροί στα νοσοκομεία της Κρήτης

Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο ο πίνακας των αποτελεσμάτων για την πλήρωση θέσεων των επικουρικών ιατρών στα νοσηλευτικά ιδρύματα όλης της χώρας.

Για τα νοσηλευτικά ιδρύματα της Κρήτης, ακολούθως της υπ. αρ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π. 100980/23.12.2014 σχετικής πρόσκλησης ενδιαφέροντος για 27 επικουρικούς ιατρούς, τα αποτελέσματα πλήρωσης θέσεων καθώς και των άγονων, σύμφωνα με την εκδήλωση ενδιαφέροντος των υποψηφίων και όπως αυτά αναρτήθηκαν, ανά νοσοκομείο και ειδικότητα, έχουν ως ακολούθως:

Σχόλια