Ειδήσεις

Καταψήφισαν οι "Ενεργοί Πολίτες" τον τρόπο δημοπράτησης

«Στις 10 Φεβρουαρίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΤΑ Ηρακλείου αποφάσισε τη νέα δημοπράτηση του έργου "Ολοκλήρωση ΠΣΚΗ" με το σύστημα "μελέτη-κατασκευή".

Η δημοτική μας κίνηση έχει επανειλημμένα εκφράσει τη θέση ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί η κατασκευή του ΠΣΚΗ», αναφέρουν οι "Ενεργοί Πολίτες" και συνεχίζουν:

«Θεωρούμε όμως ότι αυτό δε μπορεί να πραγματοποιηθεί με το σύστημα δημοπράτησης που έχει επιλεγεί. Η επίκληση προθεσμιών στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων για την κατασκευή του έργου δε μπορεί να αποτελεί βασικό κριτήριο για τις επιλογές μας. Αυτό άλλωστε έχει φανεί και με τη διαχείριση της Α' φάσης του έργου.

Επειδή πιστεύουμε ότι η κατασκευή των δημοσίων έργων και ειδικά του ΠΣΚΗ (που είναι το μεγαλύτερο δημόσιο κτιριακό έργο στην Κρήτη) θα πρέπει να βασίζεται:

* σε άρτιες και πλήρεις μελέτες, που δεν εξασφαλίζονται με αυτό το σύστημα δημοπράτησης (γνωστά και τα αποτελέσματα της  άγονης πρώτης δημοπρασίας.)

* με την παρουσία ισχυρής δημόσιας διοίκησης στην υλοποίηση του έργου, που δεν εξασφαλίζεται με την υποστελεχωμένη Τ.Υ. της ΔΕΠΤΑΗ και

* με σεβασμό στην άποψη που έχει εκφράσει το ΤΕΕ/ΤΑΚ

Για όλους τους παραπάνω λόγους, ο εκπρόσωπός μας στο Δ.Σ. της ΔΕΠΤΑΗ καταψήφισε την πρόταση».

Σχόλια