Ειδήσεις

Σεμινάριο μεθοδολογίας έρευνας και στατιστικής ανάλυσης

Το ΚΕΚ-Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου διοργανώνει σεμινάριο με θέμα "Μεθοδολογία της Έρευνας και Στατιστική Ανάλυση με χρήση SPSS" στο χώρο του Επιμελητηρίου (Κορωναίου 9) το Σάββατο 18/4, τη Δευτέρα 20/4, την Τετάρτη 22/4, το Σάββατο 25/4, τη Δευτέρα 27/4, και την Τετάρτη 29/4 και κατά τις ώρες από 18:00 έως 21:15.

Το κόστος του σεμιναρίου, που θα διαρκέσει 24 διδακτικές ώρες, είναι 160 ευρώ.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε φοιτητές ΤΕΙ-ΑΕΙ, προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και ερευνητές όλων των ειδικοτήτων και επιστημονικών πεδίων, σ' επαγγελματίες με ερευνητικό προσανατολισμό, στελέχη εκπαίδευσης, επαγγελματίες και εργαζομένους, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις στο σχεδιασμό και στη μεθοδολογία της έρευνας, τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων και την εξαγωγή συμπερασμάτων, καθώς και σε επαγγελματίες και επιστήμονες θεωρητικών και κοινωνικών σπουδών οι οποίοι επιθυμούν να προσαρμόσουν ερευνητικά εργαλεία στο σχεδιασμό ποσοτικών μελετών, να ερμηνεύουν σύνολα δεδομένων και να διευρύνουν τους επαγγελματικούς τους ορίζοντες.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η απόκτηση σωστής γνώσης του σχεδιασμού μιας έρευνας ή μιας μελέτης, η συλλογή των στοιχείων, η ανάλυση και η κατανόηση αυτών, τα οποία αποτελούν πλέον απαραίτητα εφόδια για κάθε επαγγελματία, στέλεχος διοίκησης, φοιτητή και ερευνητή.

Ενότητες σεμιναρίου

1. Εισαγωγή στη μεθοδολογία της έρευνας, ερευνητική υπόθεση, έλεγχος υπόθεσης, δειγματοληψία, αξιοπιστία δείγματος.

2. Μέθοδοι περιγραφικής έρευνας και ερωτηματολόγια. Πειραματική έρευνα και παραγοντικός σχεδιασμός.

3. Στάδια διεξαγωγής έρευνας, συγγραφή ερευνητικής πρότασης.

4. Κατανομή, μεταβλητές, τύποι μεταβλητών, διάστημα εμπιστοσύνης, σφάλμα, επίπεδο σημαντικότητας. Μέτρα θέσης (μέση τιμή, διάμεσος κ.ά.) και μέτρα διασποράς (διασπορά, τυπική απόκλιση, μέγιστη τιμή κ.ά.).

5. Εξοικείωση με το περιβάλλον εργασίας του SPSS και την καταχώριση δεδομένων.

6. Ονομαστικές και σειριακές μεταβλητές, μορφοποίηση δεδομένων, μετασχηματισμός μεταβλητών, ομαδοποίηση και επανακωδικοποίηση τιμών.

7. Διαφορές μέσων τιμών δειγμάτων (Independent samples t-tests), σύγκριση ζεύγων δειγμάτων (Paired samples t-tests), έλεγχος διασποράς (ANOVA), μονο-παραγοντική ανάλυση διασποράς (One-way ANOVA), δι-παραγοντική ανάλυση διασποράς (Two-way ANOVA).

8. Μη παραμετρικές δοκιμές, πίνακες διασταύρωσης, κριτήριο x2 (chi square test), συντελεστές Pearson και Spearman, Kolmogorov-Smirnoff και Shapiro Wilks.

9. Γραφικές παρουσιάσεις δεδομένων (ραβδόγραμμα, ιστόγραμμα, θηκόγραμμα κ.ά.).

10. Ερμηνεία εφαρμοσμένων παραδειγμάτων και γραφημάτων.

Εισηγήτρια θα είναι η κ. Αναστασία Τοπαλίδου, εμβιομηχανικός-ερευνήτρια κλινικής μηχανικής και βιολογικών μετρήσεων, υπ. διδάκτωρ του Τμήματος Ιατρικής Κρήτης και συνεργαζόμενη ερευνήτρια του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Έρευνας, με προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχει ειδικευτεί στην ορθοπαιδική εμβιομηχανική και στη δημιουργία καινοτόμων τεχνολογιών για εφαρμογή στην κλινική πράξη. Παράλληλα, συμμετέχει από κεντρική θέση σε Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα και έχει λάβει σχετικές διακρίσεις και βραβεία. Υπήρξε δύο φορές υπότροφος του Κοινωφελούς Ιδρύματος "Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης" και έχει αρκετές επιστημονικές δημοσιεύσεις, συμμετοχές σε συγγραφή βιβλίων, ομιλίες και παρουσιάσεις σε διεθνή και εγχώρια συνέδρια.

Πληροφορίες: ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Κορωναίου 9, Ηράκλειο Κρήτης, υπεύθυνος κ. Κυριάκος Λεονταράκης (τηλ. 2810 302730, Fax 2810 227189, e-mail: info@katartisi.gr, web:www.katartisi.gr, fb:www.facebook.com/KekTechnikesScholes).

Σχόλια