Ειδήσεις

Περιφέρεια: Στη Φιλανδία για το πρόγραμμα Euronet 50/50max

Συντονίζοντας 500 και πλέον σχολεία από 13 ευρωπαϊκές χώρες για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Euronet 50/50max, η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει σε συνάντηση εργασίας του Προγράμματος στη Φινλανδία, παρουσιάζοντας την εφαρμογή του σε 100 σχολεία (δημοτικά και γυμνάσια) στην Κρήτη.

Θέματα συζήτησης των εταίρων του Προγράμματος αποτελούν επίσης: η πρόοδος στην ευαισθητοποίηση των μαθητών για την εξοικονόμηση ενέργειας στα σχολεία, η εφαρμογή του Προγράμματος σε 48 ακόμη άλλα δημόσια κτίρια στην Ευρώπη (6 από τα οποία επιλέχθηκαν στην Κρήτη), καθώς και η αξιοποίηση της δυνατότητας αυτής σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για τη συμβολή στην επίτευξη της στρατηγικής για το 2020 ως προς την εξοικονόμηση της ενέργειας και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Παράλληλα, συνεχίζοντας την επιτυχημένη υλοποίηση του Euronet 50/50max, η Περιφέρεια Κρήτης αναπτύσσει δραστηριότητες και επικοινωνία με δημόσιους φορείς για τη διάδοση της φιλοσοφίας του Προγράμματος. Στην προσπάθεια μεταφοράς της εμπειρίας της από την υλοποίηση του Euronet 50/50max, η Περιφέρεια προωθεί την εφαρμογή της μεθοδολογίας του Προγράμματος σε ευρύ δίκτυο σχολείων (νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων) στο Δήμο Αθηναίων και υλοποιεί προγραμματισμένες παρουσιάσεις κατόπιν ανάλογων προσκλήσεων από σχολεία, δήμους και φορείς εκτός της χωρικής της εμβέλειας, συντελώντας ταυτόχρονα και στη διεύρυνση του πανευρωπαϊκού δικτύου των σχολείων και λοιπών δημοσίων κτιρίων που συμμετέχουν.

Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσωπεί στη συνάντηση εργασίας η συντονίστρια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Euronet 50/50max, δρ Ε. Χατζηγιάννη, αν. προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού.

Σχόλια